CRISIS? WELKE CRISIS? WIENS CRISIS?

Dit artikel verscheen reeds op Konfrontatie

Heb ik nu goed begrepen dat de extreem rechtse bijna-regeerders de ‘vluchtelingencrisis’ willen uitroepen? Rechtstreeks uit de fascistenkoker, dit. Zij zijn zelf de crisis! Hun voorgangers waren al jaren de crisis. De volgzame media die hen spreekruimte gaven om hun vuil te spuien om dit alles voor te bereiden, die zijn de crisis! Alles heeft hiertoe geleid, is hierop voorbereid.

De crisis, dat is het nieuwe Europese migratiepact dat hulp aan ongedocumenteerden (nog meer) wil strafbaar stellen. En: de Engelse deportaties naar Rwanda waar het parlement daar afgelopen week mee akkoord ging. En: het verdrinken van vluchtelingen in het kanaal tussen Engeland en Frankrijk. En: het verdrinken van vluchtelingen in de Middellandse Zee. De Turkije deal. De Egypte deal. De pushbacks naar Libië.
De crisis is dat dit op ongebreideld fascisme afstevenende land al decennialang elke opvang heeft gesloten waar vluchtelingen terecht hadden gekund in afwachting van de behandeling van hun asielverzoek. De crisis is dat woonbeleid al jarenlang gericht is op gentrificatie, het afbreken van sociale huur. Dat is de crisis! De crisis is dat er gedaan wordt of er een crisis is omdat er zogenaamd sprake zou zijn van vloedgolven en tsunami’s aan vluchtelingen. In werkelijkheid maken vluchtelingen maar een tien procent uit van de algehele immigratie naar dit land. Het is allemaal bedrog, net als die zogenaamde nareizigers waar Yeşilgöz. Wat een toneelspel! Maar dan wel van het slechtste soort. Lees verder