Home De hand van Fred Teeven, wat moeten we ermee?

Van der Laan, de slappe evenknie van Fred Teeven

Teeven is hardvochtig eerlijk: "Je kunt demonstreren tot je een ons weegt, maar je krijgt geen verblijfsvergunning als je in een tentje gaat zitten". Volgens de Volkskrant van vandaag zou Van der Laan met het aanbieden van dertig dagen opvang, bedoeld als 'bijkomperiode', het asielbeleid van Teeven tarten.

Dacht het niet... De vluchtelingen van het kamp aan de Notweg in Amsterdam Osdorp begrepen al gelijk wat de bedoeling was, namelijk om hen uit het zicht te laten verdwijnen, tot de dag voor oud en nieuw. Dan kan het sneeuwen of vriezen, maar dat maakt niet uit, dan moet het afgelopen zijn. Want al die tijd zal dit, aldus van der Laan in een interview met AT5, “ten koste gaan van andere daklozen”.
U bedoelt “Nederlandse daklozen”, meneer van der Laan? De aloude verdeel en heers strategie wordt werkelijk in alle lagen van de bevolking toegepast. Zelfs onder daklozen kan er nog wel iets worden gedaan aan de onderlinge saamhorigheid! Maar hoe zat het ook alweer met die leegstaande kantoren?

Een aantal van de demonstrerende vluchtelingen aan de Notweg is op de dag van dit 'aanbod' een hongerstaking begonnen. Teeven kan het krijgen zoals hij het hebben wil: “Demonstreren tot je een ons weegt”. Ik zal vast even waarschuwen, Fred: wie een ons weegt, die leeft niet meer. Van der Laan heeft zich intussen gehaast om de bewering van de Volkskrant te ontkrachten en zegt: “Er wordt teveel verschil gezocht tussen hoe wij erin zitten en hoe de staatssecretaris zijn beleid vormgeeft. Het enige dat wij willen doen, is een bijkomperiode van dertig dagen voor de asielzoekers organiseren. That's it.”

Even terug naar die aangekondigde en nu tot 30 november uitgestelde ontruiming. De brief die van der Laan daarover stuurde, tesamen met stadsdeelvoorzitter Baâdoud van stadsdeel Nieuw West, getuigde vooral van opportunisme. Een tentenkamp waarin een slordige negentig mensen bivakkeren, waar nauwelijks voorzieningen zijn en alles nat is, dat is volgens van der Laan vooral: overlast voor de buurt. Het ziet er ook niet uit en het is deerniswekkend, al die mensen die daar ziek zitten te zijn of te worden, op een kluitje in kleine tentjes opeengepakt. Maar waagt van der Laan het om Teeven uit te dagen en de demonstranten een fors terrein voor datzelfde tentenkamp aan te bieden, midden in de stad, goed zichtbaar, bijvoorbeeld in het Oosterpark, het Sarphatipark, het Vondelpark, of op het Museumplein...? Een manifestatieterrein, voorzien van alles wat men nodig heeft, zoals water, wc, en vooral veel ruimte voor grote tenten waarin wat kachels kunnen worden neergezet? Nee. Slappe knieën. Demonstratievrijheid is niks waard. Toch had van der Laan graag furore gemaakt als de redder in nood, en even lukte dat ook, toen de nieuwsberichten kopten: 'Toch opvang voor vluchtelingen Notweg'.

Overlast, het is hét toverwoord waarmee ieder mens dat door zijn bestaan beleid blootlegt waar de honden nog geen droog brood van lusten, kan worden weggejaagd en gecriminaliseerd. Onwelkome elementen die geen geld in het laatje brengen zijn het, ook al roepen ze nog zo hard dat ze alleen maar wonen en werken willen. Overlast... En het zal nóg erger worden, zo voorspelt van der Laan, want nadat de herhaling van het woord 'overlast' er toe leidde dat een paar kleinzielige mannetjes in het holst van de nacht waagden een slot om het hek van het kamp te leggen, was de maat vol. Nu kan het uit de hand lopen! Nu neemt het risico op 'wanordelijkheden' ('als gevolg van tegendemonstraties') toe! Let vooral op de term 'tegendemonstraties': er was namelijk nooit sprake van tegendemonstraties, maar slechts van een paar mispunten met een slot die zichzelf heel wat vinden voorstellen.

Niet alleen weten van der Laan, Teeven, en al die andere politici de publieke opinie (lees: gezagsgetrouwe media) zo goed te bespelen dat zij vluchtelingen als ongewenste individuen weten af te schilderen om daarmee voeding te geven aan vreemdelingenhaat, nee, zij slagen er zelfs in om zichzelf als redelijk en beschermend te portretteren wanneer zij zwichten voor het fascistisch gepeupel dat zich op de borst klopt wanneer zij door intimidatie van kinderen een vreedzame demonstratie hebben weten te storen. Dat soort uitschot, daarvan maken de heren politici, of ze nu van de PvdA of de VVD zijn, graag gebruik om hun 'argumenten' kracht bij te zetten. Bravo.

Wel, van der Laan en Teeven, jullie kunnen het krijgen, hard tegen hard. Want de vluchtelingen van het kamp aan de Notweg gaan niet in op dat 'aanbod' van opvang. Het is namelijk geen aanbod. Het is chantage. Het is: laat je door ons verstoppen of anders zult u “het risico lopen om te worden aangehouden (…) om u over te dragen aan de Vreemdelingenpolitie”.

Dit is nu de hamvraag: waar en wanneer zullen de eerste doden door jullie leugens en intimidatie vallen, van der Laan en Teeven? De lijst van slachtoffers door de grenscontroles ter bescherming van Fort Europa is toch al zo lang, er kunnen er best nog meer bij, door zelfmoord, als gevolg van ziekte of hongerstaking, of door geweld van al wie voor jullie de beul wil uithangen. Of slaat er misschien een keer iemand terug? Schreeuwt u dan moord en brand vanuit die ivoren toren, is het dan pas écht erg als er doden vallen?

“Jammer”, vindt van der Laan het, maar de situatie na de ontruiming verandert niet ten opzichte van de situatie voordat het kamp werd opgericht. “Dan gaan ze weer de illegaliteit in”. Het begrip illegaliteit is al zo ingeburgerd dat het op de vragenlijst voor inburgering kan. Want als je niet weet wat dát is,... dan ben je geen echte Neederlander!

Joke Kaviaar, 21 november 2012