Slopen, dat ‘draagvlak’!

Dit artikel verscheen reeds op Konfrontatie.

Wil je iets veranderen? Dan ‘moet er wel draagvlak voor zijn’. Klinkt redelijk, toch? Of niet? In de praktijk betekent dit: wie geld heeft en de meeste machtsmiddelen heeft, krijgt alles voor elkaar. Het is het recht van de sterkste. Met democratie, zoals voorgewend door de machthebbers in dit land die het argument ‘draagvlak’ als instrument gebruiken om reeds gepland beleid uit te kunnen te voeren, heeft het niets te maken.

Er is ook een andere kant aan die fameuze medaille: ‘we worden niet gehoord’. Dit wordt telkens weer geroepen door allerlei extreem rechts volk en aanklevende groepen en organisaties. Mensen die geen AZC in hun buurt willen. Agrarische bedrijven in de moordindustrie die veehouderij heet die er maar niet mee op willen houden. Complotdenkers. Maar laten zij nou net degenen zijn die we voortdurend horen toeteren door de megafoon van politiek en pers en die vervolgens voor hun eigen belangen in samenwerking met de staat een ‘draagvlak’ bouwen op terreur en de steun van fascistische politici in de Tweede Kamer zoals PVV, FvD, JA21, BBB. Over rechtse partijen als VVD en CDA hebben we het dan nog niets eens gehad, en over die hele bende die daar dan weer op hun beurt tegenaan schurkt evenmin. Uiteindelijk spelen ze allemaal hetzelfde spel.

Kort gezegd: ‘draagvlak’ is er voor de Calimero’s aan de rechterflank van de samenleving. Het bouwen van ‘draagvlak’ is instrumenteel en ‘draagvlak’ is er alleen als de regering het wil en zo organiseert. ‘Draagvlak’ is niet iets dat vanzelf ontstaat. Het heeft niks te maken met een vermeende meerderheid. ‘Draagvlak’ is er voor beleid waarnaar gestreefd wordt, het wordt gemaakt. Selectief. Voor zaken die de overheid niet wil zal er nooit een ‘draagvlak’ komen omdat ze het op voorhand ondermijnen.

Neem de boeren. We horen de laatste tijd veel over overleg met boerenorganisaties. We horen dan dat die organisaties tevreden zijn. Dat is een alarmbel. Als zij tevreden zijn, beginnen ze hun zin te krijgen. Waarom? Omdat ze gelijk hebben? Het enige wat klopt is dat ze voor het karretje zijn gespannen van grote spelers als de RABO bank, de veevoer industrie, de slachthuizen. Ze hebben veel te lang hun gang mogen gaan met goedkeuring van decennialang neoliberaal beleid, met vergunningen voor uitbreiding van megastallen, met subsidies en financiering, en met telkens opnieuw uitstel van maatregelen die de natuur hadden moeten beschermen. Er werd hen een bloedworst voorgehouden dat ze konden doorgaan, dus je zou kunnen zeggen dat ze misleid zijn. Maar dat betekent niet dat ze het morele gelijk hebben. Ze wisten net zo goed als ieder ander dat hun ‘werk’ niet alleen dierenmishandeling en massamoord inhield maar ook klimaatvernietiging: in de eigen omgeving en op wereldschaal. Ze wisten donders goed dat het doorgaan met zulke ‘bedrijfsvoering’ een uiterste houdbaarheidsdatum had en dat die houdbaarheidsdatum ruim is overschreden: het boeltje stinkt als een gierput. Het is beschimmeld, verrot en.. mag ik even een teiltje?

Inmiddels hebben die boeren de afgelopen jaren steeds weer met hun tractoren ons allen lopen terroriseren. Daar hoef je niet van op te kijken, ze terroriseren hun koeien, kippen en varkens ook. Dus waarom zouden zij zich iets aantrekken van het gevaar van door hen veroorzaakte bermbranden, het gif dat ze storten, het natuurgebied dat ze vernietigen, de gevolgen van blokkades die niet opzij gaan bij noodgevallen? En juist zij hebben het geflikt: niet alleen hebben ze het publieke debat weten te overheersen terwijl natuurorganisaties amper aan bod kwamen om te worden gehoord (die hebben geen tractoren), ze verkrijgen ook steun, ofwel ‘draagvlak’. Ze hebben meer ‘draagvlak’ dan degenen die hierin geen stem hebben: de dieren in hun gevangenissen en moordfabrieken. De bomen, planten, dieren, alles wat kapot gaat door hun smerige strontbende die in de lucht en de grond en het water terecht komt.
Let maar op. Uiteindelijk wordt er geen boerenbedrijf uitgekocht of anderszins gesloten. Er wordt even gedaan alsof, zodat het lijkt dat er wat gaat gebeuren maar alles is gericht op uitstel en dus afstel. 1. omdat de industrie de boeren financieel steunt, 2. omdat die boeren (dus) de middelen hebben, en 3. het meest belangrijk: de overheid wil helemaal niks tegen klimaatverandering doen. Al decennialang niet. Lobby. Baantjes. Vriendjespolitiek. Er zijn zulke grote belangen mee gemoeid die deze industrie in leven houden en hun slachtoffers vasthouden tot de dood er op onnatuurlijke wijze op volgt, dat de uitkomst waarop wordt aangestuurd er maar 1 kan zijn: er is ‘geen draagvlak om de natuur en alles wat er in leeft te beschermen’. De politiek wast de handen in het vervuilde water van de onschuld.

Dan zijn er de schreeuwers die geen AZC in hun woonplaats willen, gesteund door laffe politici die de haat aanmoedigen. Er zijn de extreem rechtse xenofoben die roepen dat vluchtelingen geen vluchtelingen zijn behalve als ze wit en christelijk zijn, die te hoop lopen tegen opvang van vluchtelingen. Dat zijn ook degenen die stelselmatig leugens verspreiden over vluchtelingen, of het nu ‘statushouders’ zijn of ‘asielzoekers’, de verdeel- en heerstermen die onderscheid maken tussen wie zich voor de wet vluchteling mag noemen en wie niet. Het maakt voor al dat rechtsvolk geen barst uit ook. In hun ogen horen ‘ze’ hier niet. Die gedachte is gevoed door jarenlange hetze vanuit politiek Den Haag en de media die dat na-papegaaien.
Ook hier horen we aan de lopende band dat er ‘wel draagvlak moet zijn’ voor een AZC en voor het asielbeleid in het geheel. Dat ‘draagvlak’ wordt vol verve geschapen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Welkom welkom! Het wordt met net zoveel verve op voorhand ondergraven voor elke andere vluchteling uit een land buiten de door Frontex bewaakte grenzen van Fort Europa.

Zo is er op aangestuurd dat een wet is aangenomen waarin mensen die zelfs al erkend zijn als vluchteling nu op gezinshereniging met kinderen, echtgenoten of ouders moeten wachten tot ze een woning kunnen krijgen. Dat is geheel in lijn met het beleid dat hen al jarenlang uit de samenleving heeft geweerd. Dat familie die is achtergebleven wel eens gevaar zou kunnen lopen, telt niet. Voor hun veiligheid is ‘geen draagvlak’. Hou de vluchteling op afstand, roep van alles over misbruik van ‘onze’ sociale voorzieningen en verkrachting, en mensen gaan vluchtelingen vanzelf haten. Daar gaat je ‘draagvlak’! Dit is een ‘draagvlak’ dat nog geen enkele regering heeft willen verkrijgen voor een daadwerkelijk open en humaan asielbeleid. Het asielbeleid is dan ook geen asielbeleid maar ontmoedigingsbeleid, crepeer- en deporteerbeleid. Hekken-, muren-, grenzen-, en gevangenisbeleid. Het is zo hufterig en ronduit fascistisch dat de huidige minister van detentie en deportaties het nodig vindt om te benadrukken dat vluchtelingen gehuisvest in een cruiseschip bij Velsen toch echt geen luxe krijgen, sterker nog: de opvang moet zo ‘sober’ mogelijk zijn. En sober, dat is: geen privacy, belabberde zorg, op elkaar gepropt zitten te wachten tot je uit jezelf opgeeft en in het niets verdwijnt. Wie onzichtbaar is, is er ook niet, is de gedachte. Dat scheelt weer in de statistieken. In Ter Apel slapen intussen nog altijd vluchtelingen op straat. Een noodverordening moet hulp voorkomen. Kinderen worden er ziek, want ook voor zorg is ‘geen draagvlak’.

Nu komt de minister met het wetsvoorstel gemeenten te verplichten om opvang te regelen. En je ziet het al aankomen: daarvoor gaat geen ‘draagvlak’ zijn. Gemeenten roepen dat het bestuurlijke dwang is. Vrijwillig opvang organiseren deden ze ook al niet, of het moet voor mensen uit Oekraine zijn. Dat is wat je noemt een racistisch ‘draagvlak’. Maar ja, er is voor een AZC nu eenmaal ‘geen draagvlak’ onder de bevolking dus er is niks aan te doen. Het doet er niet toe dat in menig woonplaats de bevolking rond een wel tot stand gekomen AZC dat AZC toch wel prima bleek te vinden nadat mensen kennis gemaakt hadden met de zo gevreesde vluchtelingen. Het doet er niet toe dat het COA zelf telkens weer die AZC’s sluit, ook als het is tegen de wil van de bevolking in. Op ‘draagvlak’ dat er juist voor de komst van vluchtelingen is, zit de regering niet te wachten. Het beleid is gericht op het tegenhouden van vluchtelingen. Het tegengaan van racisme staat niet op de politieke agenda. Laat staan het openen van de samenleving, het scheppen van een solidaire wereld die slachtoffers van door het westen veroorzaakte klimaatverandering en oorlogen een thuis biedt, waar ze ook vandaan komen. ‘Draagvlak’ voor de steun aan vluchtelingen? ‘Asjeblieft niet!’ hoor ik Van Den Burg denken.

Laat ik het ook nog even hebben over dat andere ‘draagvlak’ dat er niet is, dat voor een effectieve bestrijding van het coronavirus. Een potentieel ‘draagvlak’ waar systematisch een bom onder wordt gelegd hetgeen tot verschrikkelijke discriminatie leidt van ‘de zwakkeren in de samenleving’: ouderen, mensen met chronische aandoeningen, mensen met een beperking. Er is geen ‘draagvlak’ voor een coronabeleid dat hen beschermt. De regering, met moordenaar minister Kuipers voorop, wil het niet. Let wel! Een effectieve bestrijding zal niet alleen ‘de zwakkeren’ beschermen maar ook de rest van de bevolking die een rad voor ogen is gedraaid. Zij denken dat het gevaar voor gezondheid en leven dat het coronavirus is hen niet zou kunnen treffen ‘als je maar gezond leeft’. Menig voorheen ‘gezond’ mens, tot heel jonge kinderen aan toe, is getroffen door Long Covid, een ziekte vergelijkbaar met het al decennialang bekende en nog altijd niet onderzochte Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS).

Ook hier dient het ‘draagvlak’ de schreeuwers die geld achter zich hebben: de complotdenkers gesteund door lui als Baudet en andere extreem rechtse politici en door rijke horeca-ondernemers. Ook hier dient het ‘draagvlak’ het extreem rechtse gedachtegoed, het idee dat wie zwak is ‘dor hout’ is en maar beter snel kan doodgaan want ‘ze kosten de samenleving geld’ en door hen kunnen we niet naar de kroeg. Het feit dat veel van die langdurig zieke mensen voorheen in de zorg werkten of docent waren of het OV draaiende hielden, wordt gewoon ‘vergeten’. Ze zijn voor de bus gegooid zoals zovelen. Hier dient het niet aanwezig zijn van ‘draagvlak’ voor de bestrijding van een gevaarlijk virus een overheid die aanstuurt op niet bestaande ‘groepsimmuniteit’ en die beweert dat de huidige variant Omicron ‘mild’ is.
Het is helemaal niet moeilijk om een hele samenleving tegen een gevaarlijk virus te beschermen, dus het is georganiseerde opzettelijke politieke onwil. De opeenvolgende regeringen Rutte met hun sociaal Darwinistische eugenetica beleid hebben goede (FFP2) mondkapjes, ventilatie, CO2 meters, hepafilters en meer van die effectieve maatregelen en adviezen nooit daadwerkelijk willen doorvoeren of zelfs maar effectief adviseren. Er was doelbewust niet de aandacht voor die nodig was om er ‘draagvlak’ voor te scheppen. Er is geen moment moeite gedaan het belang en het nut ervan uit te leggen, zodanig dat mensen het graag en uit zichzelf zouden doen. Scholen hebben de facto geen geld gekregen voor die ventilatie. Ja, een fooi, maar dat is niks. Mondkapjes zijn zelfs ontraden want die zouden niet helpen. Elk mogelijk effectief beleid om een pandemie te bestrijden is categorisch vermeden. Dat is eenvoudigweg misdadig. Wat wel werd gedaan: repressieve maatregelen zoals de avondklok en boetes als mensen buiten niet de anderhalve meter afstand hielden. Maatregelen waarvan ze niet eens hebben willen nagaan of ze wel effectief waren, zo is onlangs gebleken. Maatregelen die er toe leidden dat mensen weigerden eraan te voldoen. Ineffectieve maatregelen. Schijnmaatregelen. En zo kregen complotdenkers de ruimte, met in hun kielzog de fascisten die zieken en ouderen regelrecht de dood in wensen zodat ‘de samenleving open kan’. Feitelijk zaten en zitten complotdenkers gewoon op een lijn met het regeringsbeleid. Maar menigeen zal nog van een koude kermis thuiskomen als hun kinderen van 6 jaar Covid krijgen en nooit meer de oude worden en de rest van hun leven op bed liggen. Maar opnieuw wast de politiek de handen in ditmaal ernstig besmette onschuld: er is nu eenmaal ‘geen draagvlak’ voor het dragen van mondkapjes. En mensen zoeken het zelf maar uit. ‘De zwakkeren’ moeten zichzelf maar beschermen en dus isoleren. Of ga anders maar dood want daarvoor is wel ‘draagvlak’.

Wat valt er te zeggen over een regering die voortdurend willens en wetens schade toebrengt aan milieu, mens en dier omdat ze geen ‘draagvlak’ willen en dus ook niet zullen scheppen. Omdat het niet hebben van een ‘draagvlak’ het ideale excuus is om de schuld bij de bevolking te leggen. Die werken niet mee! Als dat geen gaslighting is!
Over die regering zeg ik eenvoudigweg dit: het zijn moordenaars, bedriegers, huichelaars. En we moeten niet op hen wachten als we iets anders willen want dat gaat niet gebeuren.

Er zal nooit een ‘draagvlak’ worden toegekend aan wat zieken en ouderen willen als het gaat om bescherming tegen het coronavirus. Ze zijn niet belangrijk. De overheid prijst zich gelukkig dat ze hun stem niet kunnen laten horen en de straat op gaan. Ze mogen als paria’s worden behandeld en mensen worden uitgescholden en bedreigd als ze een mondkapje dragen.
Er zal nooit een ‘draagvlak’ worden toegekend aan de behoefte aan veiligheid van vluchtelingen die uit angst om geen asiel te krijgen, of om het afgenomen te zien, de straat niet op durven om te protesteren, of zich zelfs liever helemaal schuilhouden en moeten laten uitbuiten omdat ze bang zijn om opgesloten en gedeporteerd te worden.
Er zal ook geen ‘draagvlak’ worden toegekend aan het zelfstandig in vrijheid leven van koeien, varkens en kippen omdat zij worden gezien als gebruiksvoorwerpen zonder gevoel en onzichtbaar in stallen worden verkracht, uitgemolken en vetgemest om tenslotte te worden vermoord. Er zal ook geen ‘draagvlak’ worden toegekend aan de nestjes van vogels die geen kalk meer vinden en geen goede eieren meer kunnen leggen, aan de jonge vogels die al in het nest sterven. Ik kan zo nog lang doorgaan: geen geld en geen macht en geen belang: geen stem en dus geen ‘draagvlak’. Dat is de bottom line.

Ik wil het woord ‘draagvlak’ niet meer horen! ‘Draagvlak’ is een privilege.
Wil je ‘draagvlak’ proberen te krijgen? Massademonstraties tegen het woonbeleid, tegen speculatie en het kraakverbod. Hebben die al ‘draagvlak’ gekregen? Massademonstraties voor het klimaat. Hebben die al ‘draagvlak’ gekregen? Het is nutteloos te streven naar ‘draagvlak’. Misschien moet je het doen zodat je kunt laten zien dat ‘draagvlak’ selectief wordt toegekend. Maar wat vooral moet gebeuren is zelf doen. De vervuilende industrie saboteren, van fabriek tot megastal. Panden kraken, massaal en voor iedereen, ook voor vluchtelingen. Zelf corona bestrijden met de effectieve middelen die de overheid ontmoedigt. Waar het geld vandaan moet komen? Van de rijken. Ga het maar halen. Al is het maar het eten en een doos mondkapjes voor je oma die door corona en de hoge energie rekening in een koud huis zit en nergens heen kan. Dat is effectiever dan voor je oma ‘draagvlak’ proberen te krijgen. De kern is: doe het zelf. Wacht niet op de terreurorganisatie die overheid heet met hun gelul over ‘draagvlak’. Ik zeg: slopen, dat ‘draagvlak’!

Joke Kaviaar, 14 oktober 2022.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *