Zionisten in pride? Laat ze niet lopen!

Zojuist las ik dat Queer Amsterdam, organisator van de Queer Walk volgende week zaterdag 20 juli, het eerdere ‘geen Israëlische vlaggen’ haastig heeft ingeslikt. De post op instagram waar het in stond is niet meer terug te lezen want “verplaatst naar het archief”. Na even te hebben gezocht naar hun verklaring hiervoor, heb ik dit gevonden.

De verklaring van Queer Amsterdam

Wat een laffe bedoening. En dit soort dingen gebeurt keer op keer: een organisatie neemt een stevig standpunt in, rechts tuig begint te brullen, en het standpunt wordt nederig op de knieën in de doofpot van de vergetelheid gemikt. Er wordt dan ook gelijk maar afstand van genomen want ‘niet goed opgelet’ en dat soort excuses. Overigens: met rechts tuig verwijs ik dit keer naar burgemeester Femke Halsema, die we allang niet meer links hoeven te noemen. Het is dan ook Halsema die moord en brand is gaan brullen toen Queer Amsterdam aanvankelijk stelde: “No Israeli flags allowed”. “Dat mag niet!”, oreerde Halsema, want “demonstratievrijheid”.
Oh, de ironie! De demonstratievrijheid wordt de laatste jaren steeds meer door de staat beknot. Kijk naar jezelf, Halsema, je bent een van die burgemeesters. Mensen die met een ander niet samen willen demonstreren, hebben het volste recht om dat aan te kondigen. Iemand wees me er overigens op dat Halsema zelf het vertoon van Hamasvlaggen al eens verbood. Dit is dus meten met twee maten. Als je terreurdaden wil vergelijken: Israël begon er al in 1948 mee en is er nooit mee opgehouden en gaat momenteel in de zoveelste versnelling door vluchtelingenkampen te bombarderen. Maar Halsema hing vorig jaar bij het Stadhuis precies die zionisten vlag ook zelf al uit bij het stadhuis in Amsterdam. Waag het eens er iets van te zeggen, dan ben je anti-semiet…

Het is de laatste tijd schering en inslag dat pro Palestina activisten die queer zijn, zoals ik zelf, op hun queer zijn worden aangesproken. Wij zouden juist voor Israël moeten zijn want daar zouden queers zo’n vrijheid hebben. Wij zouden juist de genocide moeten steunen want de Palestijnen zouden ons van het dak af willen gooien. Op oriëntalisme gebouwd racisme is al deze lieden duidelijk niet vreemd. Dit is de moslimhaat die spreekt. Dat kennen we ook al van de Roze Leeuw (net als transhaat overigens). Laat nou Israël niet bepaald vooraan staan in de acceptatie van homoseksualiteit (laat zich raden hoe men daar staat tegen over trans mensen) want trouwen kun je daar niet, om maar wat te noemen. Het is dus allemaal grote onzin om Israël als de grote verdediger van queer rechten neer te zetten en zelfs al zou dat zo zijn geweest, dan nog rechtvaardigt dat de genocide op de Palestijnen niet. Er is al met al geen reden om met de vlag van Israhel te gaan wapperen. Tegen al die mensen die feitelijk zelf de grootste queer haters zijn, zeg ik dus: je bent af. Ze waren nooit onze medestanders en worden dat ook niet.

Erger vind ik de diepe buigingen die pride organisaties maken voor regenboog kapitalisme, racisme en repressie en zich medeplichtig maken aan het inzetten van politiegeweld tegen queers die daartegen protesteren, zoals in Leiden vorig jaar. Het begint een herhaling van zetten te worden met die pride organisaties die pride zien als een feestje voor witte cis homo’s en lesbiennes die vergeten zijn dat aan pride strijd vooraf is gegaan en niet willen weten dat de strijd voor velen nog lang niet gestreden is. Zo werd de Roze Leeuw, dikke mik met extreem rechtse organisaties zoals Pegida, pas na stevige druk geweerd van de Pride walk in 2022. In 2018 konden ze in Rotterdam nog meelopen. Nu moeten we opnieuw strijd voeren om lieden die de pride voor hun haat willen misbruiken te weren. Nu moeten we de zionisten uit onze gelederen zien te houden. Wel, het is schandelijk dat we dit nog moeten uitleggen en nog moeten doen, maar als het nodig is: met alle soorten van genoegen. Immers, als je zionistenvlaggen toelaat, zeg je dat je akkoord gaat met de aanwezigheid van propagandisten van fascistische genocide, etnische zuivering, en apartheid. Je steunt dan de genocide. Daarmee sluit je queer Palestijnen uit, queer POC. Daarmee sluit je iedereen uit die door kolonialisme waar ook ter wereld is uitgebuit, verjaagd, gemarteld, opgesloten en die familie en vrienden vermoord heeft zien worden door de terroristen van koloniale bezettingsmachten.

Ik zeg: Laat de zionisten niet met hun vlaggen zwaaien op pride. Dat is niet mijn pride. Queer Amsterdam kan maar beter nogmaals de U-turn maken. De organisatie bepaalt voor mij niet dat ik met zionisten in dezelfde mars moet lopen. Het maakt niet uit of ze honderd meter verderop lopen: ik wil met hen niet geassocieerd worden. Niet Halsema, niet Queer Amsterdam bepaalt met wie ik demonstreer. We laten ons never nooit voor het karretje spannen van de koloniale vestigingsstaat Israhel!
Laat ze niet lopen! Kom met antifascistische vlaggen en pride vlaggen en spandoeken, met Palestina vlaggen, anarchovlaggen en alles waar vrijheid uit spreekt. Want pride is vrijheidsstrijd. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme geldt juist in pride! Laat je zien en horen! Be queer and angry. Pride is a riot. Stonewall is ons voorbeeld. No pasarán!

Joke Kaviaar, 13 juli 2024

Escaleer!

Dit artikel verscheen reeds bij Konfrontatie

In het nieuws afgelopen dag: het woord GAZA op de sokkel van een beeld van Anne Frank. De ‘bekladding’ (met krijtspray en wat posters) van het Israëlcentrum in Nijkerk. Het waren kleine acties, maar wat een ophef! Wanneer gaat de genocide die gaande is, de volkerenmoord op de Palestijnen, nu eens ophef geven?

Nog niet zo lang geleden kwam ik langs dat beeldje, dat heel mooi in een plantsoentje in de Rivierenbuurt staat. Het was 1 mei. Ik ben er even bij gaan zitten. En ik dacht aan Anne en al die joden die uit die buurt verjaagd en gedeporteerd zijn, ik dacht aan het langdurig schuilen waartoe de jonge Anne en haar gezin werden gedwongen, om vervolgens alsnog in een concentratiekamp te eindigen. Ik dacht ook aan de vele, vaak van naam onbekende, Palestijnse kinderen die een vergelijkbaar lot ondergaan in Gaza. Vandaag. Allicht, Anne Frank kan er ook niks aan doen dat uit haar naam nu genocide wordt gepleegd op de Palestijnen. Maar zou de Anne Frank van nu, als ze nog geleefd had, wel akkoord gaan met het plegen van genocide op de Palestijnen in haar naam? We kunnen Anne niet vragen.

We kunnen het wel vragen aan Shoah overlevenden die het nu wagen zich uit te spreken. Daar is veel moed voor nodig, maar ze doen het, onomwonden. We kunnen het ook vragen aan jonge joodse mensen die zich tegen het zionisme verzetten, weigeren in dienst te gaan, de straat op gaan met Palestijnse vlaggen overal ter wereld tot zelfs in de straten van Tel Aviv en Jerusalem, zich makkelijk doelwit makend voor woedende zionisten. Ja, daar dacht ik aan toen ik bij dat beeldje zat op die zonnige en o zo vredige plek in Amsterdam Zuid.

Nu stond er op de sokkel dus ‘GAZA’. In bloedrode letters. Het is alsof Anne zelf roept: “Vergeet niet dat dit nu weer gebeurt!” en “Vergeet niet dat dit land dat mij heeft helpen wegvoeren deze genocide voedt.” Deze daad wegzetten als eenvoudig vandalisme doet geen recht aan deze schreeuw om een einde aan de genocide die door de Nederlandse staat met zoveel fanatisme wordt gesteund, met wapens, geld en propaganda. Een wanhoopskreet feitelijk. Kijk dan wat er gebeurt! Kijk naar Gaza!

Nee, het verandert niets aan de bombardementen, aan de doelbewuste uithongering, het martelen van gegijzelden door Israëls soldaten, terroristen pur sang, die daar duidelijk plezier aan beleven. Nee, het verandert niets, er is meer nodig. Maar het schudt wel wakker. En de reacties laten zien hoe verdorven dat zionisme is. Om maar een voorbeeld te noemen: een zionist op X, voorheen Twitter, noemt de Palestijnen in een reactie ‘minderwaardig’. Dat zegt genoeg. Het is hetzelfde als ‘untermenschen’. Dezelfde dehumanisering die de weg plaveit voor elke volkerenmoord. Toen. En nu.

Dan was er die bekladding van dat centrum, een bolwerk van zionisme dat producten uit Israël importeert en van de organisatie Christenen voor Israël is, aldus de persoon die vanwege die kleine actie dezelfde avond een met stormram bewapend gemaskerd arrestatieteam binnengestormd kreeg. Buitenproportioneel. We stevenen de afgelopen maanden in sneltreinvaart van valse beschuldigingen van anti-semitisme en het benoemen van activisten als terroristen af op de feitelijke repressie. Wie had een jaar geleden kunnen denken dat wat krijtspray en posters op een gebouw op deze manier zou worden beantwoord? Het enige doel hiervan is afschrikking. En dit komt na veel politiegeweld tegen de studenten intifada, terwijl sindsdien al twee maanden lang iemand vastzit die als gevaar wordt bestempeld. Het komt in dezelfde tijd dat een tentenkamp voor de ingang van de Kromhout kazerne in Utrecht bij nacht en ontij werd verrast door politie en marechaussee met honden. Dat is overval tactiek, en het is geheel in lijn met alles. Mij verbaast het al niet meer. Bereid je maar voor op meer van dit.

‘Escaleer!’ luidt de roep uit Gaza. Daar zag ik beelden uit vandaan komen vandaag van een man die kapotgemaakt uit het concentratiekamp in de Negev woestijn komt, van een bombardement op voetballende mensen bij een school en van kinderen die in tweeën gereten waren en dat was alleen vandaag. Israël is uit op de uitroeiing en verdrijving van de Palestijnen. Alle Palestijnen, kinderen voorop. Vrede is geen optie. Dat betekent overgave. No justice no peace. Deze genocide is zo overduidelijk dat niemand in de toekomst kan beweren: “wir haben es nicht gewusst.” Laten we duidelijk zijn: alleen wereldwijd verzet kan dit doen stoppen.

‘Escaleer!’ Dat is wat moet gebeuren. De vraag is alleen: hoe. De meest vriendelijke escalaties tot nu toe krijgen al het stempel terrorisme. Die leiden al tot inval en arrestatie en langdurig voorarrest. Wat komt er na demonstraties, blokkades en tentenkampen? Wat komt er na een tekst op de sokkel van een beeld? En waar zijn de massa demonstraties van tienduizenden eigenlijk gebleven? Denk je eens in wat duizenden mensen zouden kunnen doen!

‘Escaleer!’ Of blijven we hangen in achterhoede gevechten op social media, in discussies met zionisten, zogenaamd nette mensen? Ik ben er klaar mee. Die koloniale bezetting door de zionistische terroristen moet daar weg, van de rivier tot aan de zee. De apartheid, met muren, hekken en prikkeldraad, met high tech ‘battle tested’ surveillance apparatuur en wapens, met gevangenissen en wetten, moet gestopt. De vele tienduizenden gijzelaars in handen van het martelende zionistische regime bevrijd. We zijn ver voorbij debat en discussie. Dit zijn geen twee kanten in een oorlog waarin je partij kan kiezen, waarin nog zoiets als nuance bestaat. Er is een onderdrukker en er zijn onderdrukten. En die onderdrukten verzetten zich tot het uiterste, en terecht. Je kunt nu kiezen of je aan de goede of de slechte kant van de geschiedenis wilt staan.

‘Escaleer!’ luidt de oproep. Dat protest verzet moet worden. Wat is de volgende stap in het land van de polderfascisten? Gaan we daadwerkelijk de wapenleveranties en andere kolonialistische steun stoppen? We zijn in dit land opgescheept met een fascistenkabinet dat nog meer pro zionistisch is dan het vorige. Dat kabinet verdient sowieso al het verzet dat we ook maar van de grond kunnen krijgen. De handen ineen tegen fascisme hier en fascisme daar, dat is wat we nodig hebben.

‘Escaleer’? De situatie is allang geëscaleerd!

Joke Kaviaar, 10 juli 2024

Solidaritijd! Underground railroad en openlijk verzet

Dit artikel verscheen reeds op Konfrontatie.

Als je de plannen van Wilders leest om met dit kabinet de komst van vluchtelingen een halt toe te roepen, leest dat niet alleen maar als ‘Godverdomme wat zijn dit voor fascistische plannen?!’ maar ook als ‘What’s new’? We weten immers van de vele smerige deals met landen buiten de EU die in ruil voor geld vluchtelingen in kampen proppen en martelen, in de woestijn dumpen om te sterven van de dorst, of gewoon simpelweg meteen vermoorden. We weten van de vele pushbacks op de Middellandse Zee die een groot kerkhof is van verdronken vluchtelingen. We weten van het geld dat er wordt geinvesteerd in de militarisering van grenzen. Bedrijven die daarvan profiteren zijn ook niet vies van profiteren van de genocide op Palestijnen: alle tegen vluchtelingen ingezette middelen zijn reeds ‘combat proven’ op Palestijnen. Laat Wilders nu ook een zionist zijn die met zijn partij de vrijheid van meningsuiting de kop wil omdraaien ten gunste van het fascistische regime van Israhel, liefst per direct door een leus te verbieden, en je weet wel waar dit naar toe gaat als we het niet stoppen.
Lees verder

CRISIS? WELKE CRISIS? WIENS CRISIS?

Dit artikel verscheen reeds op Konfrontatie

Heb ik nu goed begrepen dat de extreem rechtse bijna-regeerders de ‘vluchtelingencrisis’ willen uitroepen? Rechtstreeks uit de fascistenkoker, dit. Zij zijn zelf de crisis! Hun voorgangers waren al jaren de crisis. De volgzame media die hen spreekruimte gaven om hun vuil te spuien om dit alles voor te bereiden, die zijn de crisis! Alles heeft hiertoe geleid, is hierop voorbereid.

De crisis, dat is het nieuwe Europese migratiepact dat hulp aan ongedocumenteerden (nog meer) wil strafbaar stellen. En: de Engelse deportaties naar Rwanda waar het parlement daar afgelopen week mee akkoord ging. En: het verdrinken van vluchtelingen in het kanaal tussen Engeland en Frankrijk. En: het verdrinken van vluchtelingen in de Middellandse Zee. De Turkije deal. De Egypte deal. De pushbacks naar Libië.
De crisis is dat dit op ongebreideld fascisme afstevenende land al decennialang elke opvang heeft gesloten waar vluchtelingen terecht hadden gekund in afwachting van de behandeling van hun asielverzoek. De crisis is dat woonbeleid al jarenlang gericht is op gentrificatie, het afbreken van sociale huur. Dat is de crisis! De crisis is dat er gedaan wordt of er een crisis is omdat er zogenaamd sprake zou zijn van vloedgolven en tsunami’s aan vluchtelingen. In werkelijkheid maken vluchtelingen maar een tien procent uit van de algehele immigratie naar dit land. Het is allemaal bedrog, net als die zogenaamde nareizigers waar Yeşilgöz. Wat een toneelspel! Maar dan wel van het slechtste soort. Lees verder

Open brief aan organisatie februaristakingherdenking Dokwerker

Zondag 25 februariHerdenking Februaristaking
13:30 Noordermarkt Amsterdam 
#MokumTegenFascisme

Kom naar deze demonstratie! Hier spreken zeker geen fascisten!

LS.

Als een van de mede ondertekenaars van de oproep om Martin Bosma van de PVV niet te laten spreken bij de februaristaking doet het me deugd dat deze niet komt, zij het – kennelijk – door zijn eigen besluit (reden onbekend) om dit niet te doen. Niet door uw keuze of besluit.
Lees verder

WAAR ZIJN DIE MONDKAPJES EIGENLIJK GOED VOOR?

Mondkapjes. Je ziet ze niet veel meer. Het coronavirus is maar een griepje, zo heet dat nu. De gelegenheid om je ertegen te laten inenten wordt slechts korte tijd geboden, zonder daar overigens op te wijzen, en verder is alles business as usual.
Overheid en bedrijfsleven hebben er alle belang bij het gevaar te bagatelliseren. We worden bedonderd waar we bij staan. En die testen? Die testen zo vaak vals negatief dat je nooit zeker kunt weten of die verkoudheid die je gehad hebt misschien toch wel corona is geweest. Overigens is wel testen (een paar keer) altijd nog beter dan helemaal niet testen.

Mondkapjes, ik zie ze in activistenkringen nog wel eens in demonstraties. Of dat nu is omdat we dan zo dicht op elkaar lopen dat het wel zo veilig is tegen besmetting of omdat het de ideale gezichtsbedekking is die ze niet kunnen verbieden, dat weet ik niet. Ik ben er wel altijd erg blij mee want ik ben zelf nog altijd een trouwe drager van zo’n ding. Ik kies dan voor de FFP2 variant die jezelf beschermt en ik doe dat nog altijd als eenzame drager in winkels, bij drukke binnenbijeenkomsten en ook in de open lucht bij drukke demonstraties. Ik doe dat ook nog eens het hele jaar door. De informatie over de mate waarin het virus aanwezig is, is namelijk ook steeds slechter te vinden. Aantallen besmettingen? Onbekend. Zoek het maar uit. Lees verder

Video KILL THE CHILDREN nu op censuurvrij kanaal Todon Tube

Kijk eens! Eerder gecensureerd door YouTube. Dit is beter! Je kunt me op dat kanaal ook volgen: https://tube.todon.eu/c/joke_kaviaar/videos

Daarnaast is een account op todon (de mijne: https://todon.nl/@Jo) sowieso ook aan te raden om minder afhankelijk te zijn van kapitalistensocials zoals TwitterX, Facebook en Instagram!

Todon Tube kanaal: https://tube.todon.eu/c/joke_kaviaar/videos

Open brief aan 013: Geef geen ruimte aan fascisme, cancel Slaughter To Prevail

LS.

Ik heb vernomen dat op 1 februari de band Slaughter To Prevail in 013 gaat optreden. Als queer persoon vind ik dat een klap in mijn gezicht. Hoe kunt u ruimte bieden aan een band die openlijk haat tegen voornamelijk transgender en queer personen propageert? Het kan natuurlijk zijn dat u een mooi verhaal is verteld over deze nazistische band, dat ze hun ware aard niet aan u hebben getoond. Dan bent u vals voorgelicht en dat is genoeg reden om het contract te verbreken. Of bent u op de hoogte? Dat zou wel heel erg kwalijk zijn want in dat geval werkt u actief mee aan de groei van fascisme in dit land. Ik wijs u verder ook maar even op het feit dat het ook indruist tegen uw eigen huisregels:

Geen toegang voor personen die de veiligheid of sfeer binnen 013 bedreigen.

En:

Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd: hiermee bedoelen we racistische, fascistische, seksistische, beledigende, discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld.

Reken er maar op dat die ware aard op uw podium op 1 februari wel wordt getoond. Dan schaam je je toch rot als je dat hebt gefaciliteerd? En dan heb ik het nog niet eens gehad over het publiek dat deze groep trekt, dat naar uw podium toekomt, door Tilburg loopt. Niet bepaald veilig allemaal voor transgender en queer personen, zowel in 013 als daarbuiten in de omgeving.

Ik hoop van harte dat u zich iets aan trekt van de kritiek op deze boeking en wil u er op wijzen dat in Nederland uw podium het enige is dat de zaal beschikbaar stelt voor het verspreiden van fascistisch gedachtegoed en haat. Bij deze roep ik u op om de komst van Slaughter To Prevail te cancelen.

Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme! Dat geldt ook voor 013.

Met antifascistische groet,

Joke Kaviaar

Zie voor informatie over deze band het artikel SLAUGHTER TO PREVAIL – NEO-NAZI, HOMOPHOBIC , TRANSPHOBIC BAND TOURS EUROPE AGAIN

Mail zelf ook 013 info@013, protesteer tegen het optreden, vraag ze met
klem om het te cancelen. Ook hier geldt: Nooit Meer Fascisme!

Een ‘Fuck You!’ nieuwjaar

Dit artikel verscheen reeds bij Konfrontatie

Elke keer ben ik weer blij als alle verplichte nummers aan feestdagen weer voorbij zijn. Voorbij koloniale Sinterklaas met blackface Zwarte Piet. Voorbij kerstdagen zoetsappigheid en huichelarij. Voorbij spilzuchtig vernietigend vuurwerk oud en nieuw. Eindelijk: 1 januari. Gewoon een dag later.

Een mooie dag voor een duinwandeling was het. Fikse wind, af en toe zon. Droog. Even lekker uitwaaien en de zinnen verzetten. Maar er kan geen dag voorbijgaan zonder dat iets me op de dagelijkse realiteit in deze wereld en in dit land wijst. Onderweg zag ik een SUV staan, een zwarte met grote witte letters achterop :“FUCK YOU GRETA”. De dikke middelvinger van de witte man die zijn superioriteit met dat vehikel wil bewijzen.
Lees verder