HAAL FOIE GRAS VAN HET MENU!

Foto: de eerste demonstratie in Utrecht, 16 april 2022

“Haal foie gras van het menu!” Zo luidt een van de leuzen die geroepen worden bij demonstraties en acties van Active For Justice rond restaurants die dit product nog verkopen.

Hoewel, ‘product’? Om te beginnen…

Het wordt tijd dat de opbrengst van dierenleed niet meer ‘product’ wordt genoemd. Dieren zijn geen product. Wanneer mensen dat eens in hun botte kop weten te planten, zijn we misschien eens af van de eindeloze discussies over de vrije wil van mensen waaraan voorrang verleend wordt.
Het wordt tijd dat mensen beseffen dat wij allen ook dieren zijn en we niet meer zijn dan een sprekende aap die zijn handen wat beter kan gebruiken en erin geslaagd is om van alles uit te vinden waar de aarde van naar de knoppen gaat.
Het wordt tijd dat de houding van mensen tegenover onze niet sprekende mededieren radicaal verandert.
Voor wat betreft dierenrechten slaat Active For Justice met de campagne tegen foie gras alvast een aardige deuk in de spreekwoordelijke pak boter. Al twaalf restaurants in Amersfoort, Amsterdam en Utrecht zijn gestopt met de verkoop van foie gras. Of dat nu is uit eigen inzicht of uit vrees voor (meer) acties maakt niet uit. Maar gut o gut, moet daar zo’n drama van worden gemaakt? Prima. Ik pak even mijn fileertoetsenbord.

De eigenaresse van Bistronome Des Arts in Utrecht doet alsof Active For Justice haar met een trechter hun wil door de strot heeft gedrukt. Deze restauranthoudster, die na een e-mail, een brief, en ettelijke demonstraties op de stoep tot afgelopen zaterdag categorisch bleef weigeren om foie gras van het menu te halen, vindt dat ze in haar vrijheid wordt beperkt nu ze geen foie gras meer verkoopt omdat ze zich “niet meer veilig voelt”. Ze vindt ook dat mensen de vrije keus moeten hebben om te eten wat ze willen: “Wie ben ik om het te verbieden, zolang het bij wet is toegestaan?” Ze komt niet op het idee dat je ook gewoon die rotzooi niet kunt verkopen, daar verbied je niks mee. Maar ergens lijkt ze toch iets te begrijpen: “Deze demonstranten verdierlijken mensen en vermenselijken dieren.” Ziehier de kern van antispeciësisme: de mens is ook een dier en alle dieren zijn gelijk. Het is weliswaar wat onhandig uitgedrukt, maar toch.

Over de wet nog even dit: het gegeven dat het in dit land verboden is om ganzen en eenden te dwangvoeren om hun lever ziek te maken, zegt natuurlijk wel iets. Een verbod zou alleen niet nodig moeten zijn. Zoiets doe je gewoon niet. Bovendien zeggen wetten niet zoveel. Dierenmishandeling is strafbaar. Kijk in de agrarische industrie die boerenbedrijf heet en je weet dat de wet een selectieve wassen neus is.
Maar begrijp ik het nu goed dat restaurants in dit land een verbod op het aanschaffen en verkopen van foie gras willen omdat ze uit zichzelf geen moreel kompas hebben? En beschouwen ze in tegenstelling tot een wettelijk verbod de herhaalde oproep om er zonder wetgeving uit eigen beweging mee te stoppen als terreur?! En hoezo begrijpt mevrouw Bistronome niet dat er ook nog zoiets is als de (niet) vrije keuze van de ganzen en eenden in de draadgazen krappe kooien die meermalen per dag een buis van 25 centimeter in hun keel geduwd krijgen om de krop met een vettige substantie te vullen? Hebben zij daarvoor gekozen? Of kunnen ze hun snavel dichthouden en zeggen: “Nee, dank u. En ik wil graag naar buiten nu en grazen in een weiland en opvliegen, kan dat?” Zij hebben geen keuze.

De eigenaresse van Bistronome Des Arts kruipt graag in de slachtofferrol. Dan hoeven we het niet meer over de ganzen en de eenden te hebben. Ach en wee, het restaurant werd een paar uur bezet door een enorme mensenmassa van maar liefst zes personen waarvan vier met lockons die op de grond zaten. Toegegeven, leuk is dat niet. Dat is ook niet de bedoeling. Maar de bezetters doen dit ook niet voor hun lol. Die weten dat ze na afloop zelf in een hok belanden dat politiecel heet.
Terrorisme, zegt ze. Bang voor haar veiligheid en die van haar zoontje van 11, zegt ze. Maar er is niemand een haar gekrenkt door activisten in dat restaurant. Er is geen reden voor angst. Hooguit irritatie. Het is je kind gebruiken om je gelijk te halen. Dat is triest voor dat kind, zonder meer. Je zal maar door je moeder als schild worden gebruikt om kritiek te weren. En gevaar? Niet aanwezig. Wat gevaar wel is? Vraag het een vluchtelingenkind. Dan weet je het.

De houding van deze uitbaatster verbaast me echter niks, want de terreur uitgeoefend op ganzen en eenden interesseert haar ook al geen zier. En nu de door haar eerst zo ongewenste publiciteit er dan toch is: uitbuiten maar! Helaas is deze houding van mevrouw Ik-Heb-Recht-Om-Dieren-Te-Laten-Martelen-Voor-Mijn-Menukaart typerend voor de houding van een groot deel van de mensheid die vindt dat dieren hier op aarde zijn om ons op allerlei manieren te dienen: als mishandeld en vermoord voedsel, kledingstuk, tas, schoenen, meubilair, vermaak, testobject, sportattribuut. Ik vergeet vast nog iets, want de wreedheid van mensen die ervoor kiezen dit soort dingen te doen is grenzeloos.

We leven in een maatschappij waarin voldoende alternatieven voorhanden zijn. De dieren zijn niet ons bezit en we hebben geen industrieel georganiseerd dierenleed nodig in onze welvarende westerse samenleving waar supermarktschappen vol plantaardige alternatieven liggen. Ook voor foie gras bestaat al een naar verluid zeer smakelijk veganistisch alternatief. Voor wie foie gras wil blijven verkopen: lever er een ober met een stang van 25 centimeter bij om het de klanten door de strot te duwen. Dan ben je tenminste eerlijk.

Intussen struikelt de pers over elkaar rond dit onderwerp. De onzin die hier en daar wordt verkocht, de hetzerige toon bij sommigen in de richting van activisten is maar al te bekend. Maar het maakt niet uit. Er wordt online op social media, in kranten en op televisie gesproken over foie gras waar het jarenlang stil is geweest. Dit gaat niet meer de doofpot in. Laat het een waarschuwing zijn voor wie het nog verkoopt.
En nu doorpakken! Meer en meer mensen sluiten zich aan bij de campagne. Ook in restaurants zijn er medewerkers die de discussie aanzwengelen. Foie gras staat nu niet meer alleen op het menu van een restaurant maar ook op de kaart van het collectief bewustzijn.

Vooralsnog maakt dat geen einde aan de smerige praktijken in met name Frankrijk waar foie gras tot cultureel erfgoed verklaard is, maar ook daar zit beweging in. Zo loopt er een petitie van L214 om foie gras te verbieden. Als buiten Frankrijk de druk toeneemt en steeds meer restaurants de keuze maken om alvast dit stukje dierenleed van het menu te halen, stort die hele industrie vanzelf een keer in. Geen vraag. Geen aanbod. Laat de dierenbeulen failliet gaan. Dat er nog vele mogen volgen!

Meehelpen? Er is op 11 februari weer een actie in Haarlem tegen foie gras. Verzamelen om 17:30 op het Stationsplein aldaar.

Joke Kaviaar, 24 januari 2023

Opruiing By Proxy

Als de staat mensen laat ontvoeren omdat ze oproepen tot een demonstratieve actie, dan is er maar een antwoord mogelijk: de oproep elk individueel verder verspreiden. Niet alleen retweeten, boosten, sharen en dat soort dingen, maar copy paste zelf herhalen. Waarom: om duidelijk te maken dat vele mensen actief oproepen.

Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat een van de activisten van Extinction Rebellion gisteren na het naar school brengen van zijn kinderen van straat is gerukt, zogenaamd wegens ‘opruiing’. Laat ik dit zeggen: de opruiers zijn degenen die dit gedaan hebben. Wil je helpen bekendmaken dat op 28 januari de A12 in Den Haag zal worden geblokkeerd, dan moet je vooral degenen die daartoe oproepen gaan arresteren en in de cel gooien. Dat is dan ook wat onze boodschap moet zijn. Openbaar Ministerie, bedankt! Politie, bedankt! Jullie helpen de blokkade nog groter maken.

BLOKKEER OP 28 JANUARI DE A12 IN DEN HAAG.

Zo. Ik heb het gezegd.

Herinneren jullie je deze nog? Een Friezin riep op om de komst van bussen van Kick Out Zwarte Piet op de snelweg te blokkeren. Het was november 2017 en het beviel deze extreem rechtse schreeuwlelijk niet dat er een demonstratie zou gaan plaatsvinden in Dokkum. Aan de oproep werd gehoor gegeven door een bende fascistoïde agressievelingen. Zonder enige voorzorgen voor het verkeer, en al helemaal niet voor de inzittenden van die bussen, werd overgegaan tot een plotseling stilzetten van al het verkeer op de snelweg A7. Daar raasde het verkeer met minstens 100 kilometer per uur overheen. Geen enkele poging om dodelijke ongevallen te voorkomen. De demonstratie ging niet door.
Ik kan me niet herinneren dat deze Friezin van straat werd getrokken wegens opruiing. Ja, ze is wel vervolgd maar dan wel met alle egards en tegenzin van politie en justitie. Of mevrouw even op het bureau wilde komen praten…

Het grote contrast tussen de behandeling van allerlei racistisch tuig, klimaat kapotmakende agrarische industriëlen incluis, dat te pas en te onpas gevaarlijke toeren op niet van tevoren aangegeven snelwegen uithaalt, en de behandeling van klimaatactivisten die zorgvuldig op dag, tijd en plek aangekondigde blokkades houden op wegen die in steden liggen waar het verkeer een stuk minder hard rijdt, is meer dan opvallend. Let wel: demonstraties, die horen op straat, en niet op de stoep!
Wat hier telkens weer gebeurt, zegt ons:
De staat stuurt zijn tot de tanden toe bewapende waakhonden af op al wie zegt dat er moet worden gestopt met olie, kolen, kernenergie, stikstofuitstoot, boskap en meer van die smeerbende.
De staat laat degenen die zulke vervuiling verdedigen, voorzetten, vermeerderen, bepleiten en bevechten het liefst zo veel mogelijk hun gang gaan. Daar wordt hooguit wat ondernomen als het de heilige openbare orde bedreigt en daar is dan heel wat voor nodig.
Wat het mij in elk geval telkens weer zegt: Deze planeet heeft meer, en ook hardere, verdediging nodig.

Klimaatactivisten vechten tegen heel wat tegenstanders die de status quo van de opwarming van de aarde willen handhaven en door laten gaan. Daar is geld mee gemoeid, daar zijn gedeelde belangen. En nog iets: daar zijn binnenkort provinciale staten verkiezingen!
Lobby, achterkamertjes geklets, handen schudden en schouderklopjes. Een ieder die enige industrie vertegenwoordigt, van dierenbeul tot vliegveldbaas, van staalmagnaat tot oliebaron, van kolengraver tot kernenergieleverancier, van importeur van regenwoudvernietiging tot exporteur van levende wezens in kratten en kooien: ze hebben de sympathie van de politiek. Ze zijn de kapitalistische ruggengraat van de ecocide.

WE ZITTEN DIT JAAR AL OP 1,5 PROCENT OPWARMING

Gelezen? En nu?

Terwijl ik dit schrijf zit een groep mensen van Kappen Met Kolen actie te voeren bij Tata steel. Kappen Met Kolen zit ook regelmatig op sporen waar treinen over rijden en belemmeren het vervoer van die kolen dan een hele dag. Nu zitten ze bij het kantoor van Tata op de stoep.
Vorige week werd door een enorme massa mensen strijd geleverd rond het dorp Lutzerath in Duitsland. Ze werden met veel politiegeweld verjaagd. Acties gingen daarna door bij RWE, het bedrijf dat die bruinkoolmijn daar heeft en de aarde verder uitgraaft.
In de VS werd afgelopen week een bosbeschermer, Tortuguita, vermoord door de politie. Diezelfde politie wil en is al begonnen met bos te laten kappen voor ‘Cop City’.
Al veel langer vinden er overal ter wereld moordpartijen plaats die – vaak inheemse – land- en bosbeschermers treft, daar hoor je hier vrijwel nooit wat over.
Het is teveel om op te noemen en we moeten ervoor waken pas wakker te worden als we hier in Neederland met repressie te maken krijgen.

DAN MAAR BRANDENDE AUTOBANDEN OP DE WEG?

Nou nee. Dat is niet zo goed voor het klimaat. Wat je gaat doen, moet je verder natuurlijk zelf weten. Maar van XR massa-acties tot de verdediging van het bos in Amelisweerd, van kolentrein blokkades tot het leeg laten lopen van banden van SUV’s en alles wat daartussen zit of nog verder gaat: er is altijd wat te doen. Op zijn minst het verspreiden van een door de staat verboden oproep:

BLOKKEER OP 28 JANUARI DE A12 IN DEN HAAG.

Dat elke vorm van repressie maar met meer actie mag worden beantwoord!

Joke Kaviaar, 20 januari 2023