Zionisten in pride? Laat ze niet lopen!

Zojuist las ik dat Queer Amsterdam, organisator van de Queer Walk volgende week zaterdag 20 juli, het eerdere ‘geen Israëlische vlaggen’ haastig heeft ingeslikt. De post op instagram waar het in stond is niet meer terug te lezen want “verplaatst naar het archief”. Na even te hebben gezocht naar hun verklaring hiervoor, heb ik dit gevonden.

De verklaring van Queer Amsterdam

Wat een laffe bedoening. En dit soort dingen gebeurt keer op keer: een organisatie neemt een stevig standpunt in, rechts tuig begint te brullen, en het standpunt wordt nederig op de knieën in de doofpot van de vergetelheid gemikt. Er wordt dan ook gelijk maar afstand van genomen want ‘niet goed opgelet’ en dat soort excuses. Overigens: met rechts tuig verwijs ik dit keer naar burgemeester Femke Halsema, die we allang niet meer links hoeven te noemen. Het is dan ook Halsema die moord en brand is gaan brullen toen Queer Amsterdam aanvankelijk stelde: “No Israeli flags allowed”. “Dat mag niet!”, oreerde Halsema, want “demonstratievrijheid”.
Oh, de ironie! De demonstratievrijheid wordt de laatste jaren steeds meer door de staat beknot. Kijk naar jezelf, Halsema, je bent een van die burgemeesters. Mensen die met een ander niet samen willen demonstreren, hebben het volste recht om dat aan te kondigen. Iemand wees me er overigens op dat Halsema zelf het vertoon van Hamasvlaggen al eens verbood. Dit is dus meten met twee maten. Als je terreurdaden wil vergelijken: Israël begon er al in 1948 mee en is er nooit mee opgehouden en gaat momenteel in de zoveelste versnelling door vluchtelingenkampen te bombarderen. Maar Halsema hing vorig jaar bij het Stadhuis precies die zionisten vlag ook zelf al uit bij het stadhuis in Amsterdam. Waag het eens er iets van te zeggen, dan ben je anti-semiet…

Het is de laatste tijd schering en inslag dat pro Palestina activisten die queer zijn, zoals ik zelf, op hun queer zijn worden aangesproken. Wij zouden juist voor Israël moeten zijn want daar zouden queers zo’n vrijheid hebben. Wij zouden juist de genocide moeten steunen want de Palestijnen zouden ons van het dak af willen gooien. Op oriëntalisme gebouwd racisme is al deze lieden duidelijk niet vreemd. Dit is de moslimhaat die spreekt. Dat kennen we ook al van de Roze Leeuw (net als transhaat overigens). Laat nou Israël niet bepaald vooraan staan in de acceptatie van homoseksualiteit (laat zich raden hoe men daar staat tegen over trans mensen) want trouwen kun je daar niet, om maar wat te noemen. Het is dus allemaal grote onzin om Israël als de grote verdediger van queer rechten neer te zetten en zelfs al zou dat zo zijn geweest, dan nog rechtvaardigt dat de genocide op de Palestijnen niet. Er is al met al geen reden om met de vlag van Israhel te gaan wapperen. Tegen al die mensen die feitelijk zelf de grootste queer haters zijn, zeg ik dus: je bent af. Ze waren nooit onze medestanders en worden dat ook niet.

Erger vind ik de diepe buigingen die pride organisaties maken voor regenboog kapitalisme, racisme en repressie en zich medeplichtig maken aan het inzetten van politiegeweld tegen queers die daartegen protesteren, zoals in Leiden vorig jaar. Het begint een herhaling van zetten te worden met die pride organisaties die pride zien als een feestje voor witte cis homo’s en lesbiennes die vergeten zijn dat aan pride strijd vooraf is gegaan en niet willen weten dat de strijd voor velen nog lang niet gestreden is. Zo werd de Roze Leeuw, dikke mik met extreem rechtse organisaties zoals Pegida, pas na stevige druk geweerd van de Pride walk in 2022. In 2018 konden ze in Rotterdam nog meelopen. Nu moeten we opnieuw strijd voeren om lieden die de pride voor hun haat willen misbruiken te weren. Nu moeten we de zionisten uit onze gelederen zien te houden. Wel, het is schandelijk dat we dit nog moeten uitleggen en nog moeten doen, maar als het nodig is: met alle soorten van genoegen. Immers, als je zionistenvlaggen toelaat, zeg je dat je akkoord gaat met de aanwezigheid van propagandisten van fascistische genocide, etnische zuivering, en apartheid. Je steunt dan de genocide. Daarmee sluit je queer Palestijnen uit, queer POC. Daarmee sluit je iedereen uit die door kolonialisme waar ook ter wereld is uitgebuit, verjaagd, gemarteld, opgesloten en die familie en vrienden vermoord heeft zien worden door de terroristen van koloniale bezettingsmachten.

Ik zeg: Laat de zionisten niet met hun vlaggen zwaaien op pride. Dat is niet mijn pride. Queer Amsterdam kan maar beter nogmaals de U-turn maken. De organisatie bepaalt voor mij niet dat ik met zionisten in dezelfde mars moet lopen. Het maakt niet uit of ze honderd meter verderop lopen: ik wil met hen niet geassocieerd worden. Niet Halsema, niet Queer Amsterdam bepaalt met wie ik demonstreer. We laten ons never nooit voor het karretje spannen van de koloniale vestigingsstaat Israhel!
Laat ze niet lopen! Kom met antifascistische vlaggen en pride vlaggen en spandoeken, met Palestina vlaggen, anarchovlaggen en alles waar vrijheid uit spreekt. Want pride is vrijheidsstrijd. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme geldt juist in pride! Laat je zien en horen! Be queer and angry. Pride is a riot. Stonewall is ons voorbeeld. No pasarán!

Joke Kaviaar, 13 juli 2024

Escaleer!

Dit artikel verscheen reeds bij Konfrontatie

In het nieuws afgelopen dag: het woord GAZA op de sokkel van een beeld van Anne Frank. De ‘bekladding’ (met krijtspray en wat posters) van het Israëlcentrum in Nijkerk. Het waren kleine acties, maar wat een ophef! Wanneer gaat de genocide die gaande is, de volkerenmoord op de Palestijnen, nu eens ophef geven?

Nog niet zo lang geleden kwam ik langs dat beeldje, dat heel mooi in een plantsoentje in de Rivierenbuurt staat. Het was 1 mei. Ik ben er even bij gaan zitten. En ik dacht aan Anne en al die joden die uit die buurt verjaagd en gedeporteerd zijn, ik dacht aan het langdurig schuilen waartoe de jonge Anne en haar gezin werden gedwongen, om vervolgens alsnog in een concentratiekamp te eindigen. Ik dacht ook aan de vele, vaak van naam onbekende, Palestijnse kinderen die een vergelijkbaar lot ondergaan in Gaza. Vandaag. Allicht, Anne Frank kan er ook niks aan doen dat uit haar naam nu genocide wordt gepleegd op de Palestijnen. Maar zou de Anne Frank van nu, als ze nog geleefd had, wel akkoord gaan met het plegen van genocide op de Palestijnen in haar naam? We kunnen Anne niet vragen.

We kunnen het wel vragen aan Shoah overlevenden die het nu wagen zich uit te spreken. Daar is veel moed voor nodig, maar ze doen het, onomwonden. We kunnen het ook vragen aan jonge joodse mensen die zich tegen het zionisme verzetten, weigeren in dienst te gaan, de straat op gaan met Palestijnse vlaggen overal ter wereld tot zelfs in de straten van Tel Aviv en Jerusalem, zich makkelijk doelwit makend voor woedende zionisten. Ja, daar dacht ik aan toen ik bij dat beeldje zat op die zonnige en o zo vredige plek in Amsterdam Zuid.

Nu stond er op de sokkel dus ‘GAZA’. In bloedrode letters. Het is alsof Anne zelf roept: “Vergeet niet dat dit nu weer gebeurt!” en “Vergeet niet dat dit land dat mij heeft helpen wegvoeren deze genocide voedt.” Deze daad wegzetten als eenvoudig vandalisme doet geen recht aan deze schreeuw om een einde aan de genocide die door de Nederlandse staat met zoveel fanatisme wordt gesteund, met wapens, geld en propaganda. Een wanhoopskreet feitelijk. Kijk dan wat er gebeurt! Kijk naar Gaza!

Nee, het verandert niets aan de bombardementen, aan de doelbewuste uithongering, het martelen van gegijzelden door Israëls soldaten, terroristen pur sang, die daar duidelijk plezier aan beleven. Nee, het verandert niets, er is meer nodig. Maar het schudt wel wakker. En de reacties laten zien hoe verdorven dat zionisme is. Om maar een voorbeeld te noemen: een zionist op X, voorheen Twitter, noemt de Palestijnen in een reactie ‘minderwaardig’. Dat zegt genoeg. Het is hetzelfde als ‘untermenschen’. Dezelfde dehumanisering die de weg plaveit voor elke volkerenmoord. Toen. En nu.

Dan was er die bekladding van dat centrum, een bolwerk van zionisme dat producten uit Israël importeert en van de organisatie Christenen voor Israël is, aldus de persoon die vanwege die kleine actie dezelfde avond een met stormram bewapend gemaskerd arrestatieteam binnengestormd kreeg. Buitenproportioneel. We stevenen de afgelopen maanden in sneltreinvaart van valse beschuldigingen van anti-semitisme en het benoemen van activisten als terroristen af op de feitelijke repressie. Wie had een jaar geleden kunnen denken dat wat krijtspray en posters op een gebouw op deze manier zou worden beantwoord? Het enige doel hiervan is afschrikking. En dit komt na veel politiegeweld tegen de studenten intifada, terwijl sindsdien al twee maanden lang iemand vastzit die als gevaar wordt bestempeld. Het komt in dezelfde tijd dat een tentenkamp voor de ingang van de Kromhout kazerne in Utrecht bij nacht en ontij werd verrast door politie en marechaussee met honden. Dat is overval tactiek, en het is geheel in lijn met alles. Mij verbaast het al niet meer. Bereid je maar voor op meer van dit.

‘Escaleer!’ luidt de roep uit Gaza. Daar zag ik beelden uit vandaan komen vandaag van een man die kapotgemaakt uit het concentratiekamp in de Negev woestijn komt, van een bombardement op voetballende mensen bij een school en van kinderen die in tweeën gereten waren en dat was alleen vandaag. Israël is uit op de uitroeiing en verdrijving van de Palestijnen. Alle Palestijnen, kinderen voorop. Vrede is geen optie. Dat betekent overgave. No justice no peace. Deze genocide is zo overduidelijk dat niemand in de toekomst kan beweren: “wir haben es nicht gewusst.” Laten we duidelijk zijn: alleen wereldwijd verzet kan dit doen stoppen.

‘Escaleer!’ Dat is wat moet gebeuren. De vraag is alleen: hoe. De meest vriendelijke escalaties tot nu toe krijgen al het stempel terrorisme. Die leiden al tot inval en arrestatie en langdurig voorarrest. Wat komt er na demonstraties, blokkades en tentenkampen? Wat komt er na een tekst op de sokkel van een beeld? En waar zijn de massa demonstraties van tienduizenden eigenlijk gebleven? Denk je eens in wat duizenden mensen zouden kunnen doen!

‘Escaleer!’ Of blijven we hangen in achterhoede gevechten op social media, in discussies met zionisten, zogenaamd nette mensen? Ik ben er klaar mee. Die koloniale bezetting door de zionistische terroristen moet daar weg, van de rivier tot aan de zee. De apartheid, met muren, hekken en prikkeldraad, met high tech ‘battle tested’ surveillance apparatuur en wapens, met gevangenissen en wetten, moet gestopt. De vele tienduizenden gijzelaars in handen van het martelende zionistische regime bevrijd. We zijn ver voorbij debat en discussie. Dit zijn geen twee kanten in een oorlog waarin je partij kan kiezen, waarin nog zoiets als nuance bestaat. Er is een onderdrukker en er zijn onderdrukten. En die onderdrukten verzetten zich tot het uiterste, en terecht. Je kunt nu kiezen of je aan de goede of de slechte kant van de geschiedenis wilt staan.

‘Escaleer!’ luidt de oproep. Dat protest verzet moet worden. Wat is de volgende stap in het land van de polderfascisten? Gaan we daadwerkelijk de wapenleveranties en andere kolonialistische steun stoppen? We zijn in dit land opgescheept met een fascistenkabinet dat nog meer pro zionistisch is dan het vorige. Dat kabinet verdient sowieso al het verzet dat we ook maar van de grond kunnen krijgen. De handen ineen tegen fascisme hier en fascisme daar, dat is wat we nodig hebben.

‘Escaleer’? De situatie is allang geëscaleerd!

Joke Kaviaar, 10 juli 2024

Video KILL THE CHILDREN nu op censuurvrij kanaal Todon Tube

Kijk eens! Eerder gecensureerd door YouTube. Dit is beter! Je kunt me op dat kanaal ook volgen: https://tube.todon.eu/c/joke_kaviaar/videos

Daarnaast is een account op todon (de mijne: https://todon.nl/@Jo) sowieso ook aan te raden om minder afhankelijk te zijn van kapitalistensocials zoals TwitterX, Facebook en Instagram!

Todon Tube kanaal: https://tube.todon.eu/c/joke_kaviaar/videos

WAARVOOR BRANDEN DE FAKKELS?

Of moet ik vragen: waartegen?

Krommenie, de avond voor kerst, 24 december 2023. Fakkeloptocht tegen discriminatie in dit dorp waar in 2023 Zwarte Piet nog volledig blackface was net als de andere deelgemeenten in Zaanstad. Zaanstad, de gemeente waar jarenlang bajesboten in de haven hebben gelegen om vluchtelingen in op te sluiten. Een gemeente met een mensenrechtenmonument in het stadscentrum van Zaandam.

Uit de aankondiging:

“Iedereen Anders, Iedereen Gelijk. – Nederland heeft behoefte aan verbinding, aan begrip voor elkaar. Je kleur zou niet moeten uitmaken. Je geloof zou niet moeten uitmaken. Of je nu christen, joods, of moslim bent. Of geen enkel geloof aanhangt. Je geaardheid zou niet moeten uitmaken. In Nederland zou iedereen zich veilig moeten voelen. Zo zou ons Nederland moeten zijn. Zo willen wij dat ons Nederland is.”

Zaanstad, ook: een plaats van schijnheiligheid, ooit een ‘rood’ bolwerk van verzet in de tweede wereldoorlog. Ook: de plek waar ik ben opgegroeid, voor het eerst actief ben geworden, en ook nu weer woon. En in deze plaats, in het dorp Krommenie, vindt jaarlijks op die vooravond van kerst deze fakkeloptocht plaats. Lees verder

NO CLIMATE JUSTICE ON OCCUPIED LAND!

Click here for English

NO CLIMATE JUSTICE ON OCCUPIED LAND!
En ook niet waar de organisatie van de klimaatmars twee spreeksters de mond snoert.

Waar zal ik beginnen? De klimaatmars vandaag? Wat er aan vooraf ging? Woest was ik vanmiddag. Woest ben ik nog steeds. Dit wil ik er nu over zeggen. Ongecensureerd. Zonder edits.

Al voor de mars van vandaag kwam er bericht dat de organisatie van de klimaatmars de woorden ‘From the river to the sea’ niet wilde horen. Een van de spreeksters, Sahar Shirzad, zou het niet mogen uitspreken. Het was reden om de leuze ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ juist veelvuldig te scanderen tijdens de mars. We deden het vanuit het zwart groene blok (eco anarchisme), maar meer mensen deden het. Ik heb een Palestijnse vrouw in tranen gezien van emotie toen wij het deden, ons niks aantrokken van alle vuile hetze vanuit het zionistische kamp, de media, de meeheulende politici en nu de organisatie van de klimaatmars. Fuck die bullshit, wij roepen dit.

Hoe laat is het? Solidaritijd! Lees verder

YOUTUBE CENSORS AND REMOVES SONG ABOUT GENOCIDE ON PALESTINIANS

* Nederlands onderaan *

Summary:
– Song KILL THE CHILDREN, by Joke Kaviaar, published on Youtube October 28 2023, is removed November 10 2023, claiming it is hatespeech.
– Appeal against this censorship could not be motivated and is denied November 11 2023.
– See for yourself, it’s gone: https://youtu.be/TV9bnSsYyqU.

Lees verder

Lied in solidariteit met Palestina: KILL THE CHILDREN

‘KILL THE CHILDREN’ – written in solidarity with Palestine.

Recorded on Tuesday October 24 2023 as the genocide on the people of Palestine unfolds further and further. The governments of the whole colonial western world support the settler colonial terror apartheid state of Israel in it’s effort to wipe out the people of Palestine completely in a final ethnic cleansing. Meanwhile all around the world protests grow.

As I publish this video, it has come out that last night, Friday October 27th, Israel has made sure no information of the situation in Gaza comes out anymore by destroying phone and internet connections. So whatever comes next, like more phosphor bombs, carpet bombing, the use of nerve gas, goes unnoticed. THIS IS NOT A WAR. THIS IS GENOCIDE. HUMAN RIGHTS FOR PALESTINIANS DO NOT EXIST. STOP APARTHEID. END COLONIALISM.

NO MORE! With this song I hope to contribute to the struggle for a free Palestine. FROM THE RIVER TO THE SEA, PALESTINE WILL BE FREE.

Lyrics have been added to the video as subtitles by Anticrust and can also be found here below:

KILL THE CHILDREN

There are two sides to this fight they say
In this genocide on occupied land
A war between armies is what they say
To make sure we do not understand

It’s colonialism from the very first day
Building walls and growing grief
Righteous mass murder’s here to stay
on stolen ground – what do you believe? They say

Kill the children because they might be
born a terrorist, raised to be the enemy
Kill the children because they might be
taking up arms to be free from the enemy

Another Nakba – Another lie
Settlers decide what is wrong or right
Lynch mobs attack – no-one’s asking why
Blame the victims for picking the fight

Cut off the water, juice and the food supply
Sowing more hate – cutting the olive tree
If you still wonder: Why do people cry
Palestine be free! – from the river to the sea! They will

Kill the children because they might be
born a terrorist, raised to be the enemy
Kill the children because they might be
taking up arms to be free from the enemy

Now there’s demonstrations across the nations
Forbidden, arrested – charged with a crime
Hospitals burning in the Gaza strip
Now what do you think will be a good time

To take down the flag of the Zionist state
If they want war – now it’s time to start one
On the streets of Europe and the US of A
Palestine, be free! – from the river to the sea! ‘cause they

Kill the children because they might be
born a terrorist, raised to be the enemy
Kill the children because they might be
taking up arms to be free from the enemy

Palestine, be free! – from the river to the sea!

Copyleft
Lyrics and music by Joke Kaviaar, October 19, 2023