CRISIS? WELKE CRISIS? WIENS CRISIS?

Dit artikel verscheen reeds op Konfrontatie

Heb ik nu goed begrepen dat de extreem rechtse bijna-regeerders de ‘vluchtelingencrisis’ willen uitroepen? Rechtstreeks uit de fascistenkoker, dit. Zij zijn zelf de crisis! Hun voorgangers waren al jaren de crisis. De volgzame media die hen spreekruimte gaven om hun vuil te spuien om dit alles voor te bereiden, die zijn de crisis! Alles heeft hiertoe geleid, is hierop voorbereid.

De crisis, dat is het nieuwe Europese migratiepact dat hulp aan ongedocumenteerden (nog meer) wil strafbaar stellen. En: de Engelse deportaties naar Rwanda waar het parlement daar afgelopen week mee akkoord ging. En: het verdrinken van vluchtelingen in het kanaal tussen Engeland en Frankrijk. En: het verdrinken van vluchtelingen in de Middellandse Zee. De Turkije deal. De Egypte deal. De pushbacks naar Libië.
De crisis is dat dit op ongebreideld fascisme afstevenende land al decennialang elke opvang heeft gesloten waar vluchtelingen terecht hadden gekund in afwachting van de behandeling van hun asielverzoek. De crisis is dat woonbeleid al jarenlang gericht is op gentrificatie, het afbreken van sociale huur. Dat is de crisis! De crisis is dat er gedaan wordt of er een crisis is omdat er zogenaamd sprake zou zijn van vloedgolven en tsunami’s aan vluchtelingen. In werkelijkheid maken vluchtelingen maar een tien procent uit van de algehele immigratie naar dit land. Het is allemaal bedrog, net als die zogenaamde nareizigers waar Yeşilgöz. Wat een toneelspel! Maar dan wel van het slechtste soort. Lees verder

NO CLIMATE JUSTICE ON OCCUPIED LAND!

Click here for English

NO CLIMATE JUSTICE ON OCCUPIED LAND!
En ook niet waar de organisatie van de klimaatmars twee spreeksters de mond snoert.

Waar zal ik beginnen? De klimaatmars vandaag? Wat er aan vooraf ging? Woest was ik vanmiddag. Woest ben ik nog steeds. Dit wil ik er nu over zeggen. Ongecensureerd. Zonder edits.

Al voor de mars van vandaag kwam er bericht dat de organisatie van de klimaatmars de woorden ‘From the river to the sea’ niet wilde horen. Een van de spreeksters, Sahar Shirzad, zou het niet mogen uitspreken. Het was reden om de leuze ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ juist veelvuldig te scanderen tijdens de mars. We deden het vanuit het zwart groene blok (eco anarchisme), maar meer mensen deden het. Ik heb een Palestijnse vrouw in tranen gezien van emotie toen wij het deden, ons niks aantrokken van alle vuile hetze vanuit het zionistische kamp, de media, de meeheulende politici en nu de organisatie van de klimaatmars. Fuck die bullshit, wij roepen dit.

Hoe laat is het? Solidaritijd! Lees verder

Er is een wereld te winnen. Voor ons allemaal!

Dit artikel verscheen reeds op Konfrontatie

Met het No Border Camp in het noorden van het land in aantocht*, is de noodzaak voor een No Border beweging groter dan ooit. Maar is een No Border Camp genoeg om het tij te keren en die beweging nu eindelijk eens echt handen en voeten te geven? Want de opkomst op demonstraties die vrijheid van beweging eisen, een einde aan deportaties, of zelfs alleen maar zoiets als een ‘humaan asielbeleid’, is al jaren bedroevend laag. En dat roept de vraag op: waar zijn die duizenden die voor het klimaat de straat opgaan? Want iedereen snapt dat de klimaatramp die in volle vaart over de aarde raast mensen noopt om te vluchten. Wij hier in het Westen, het Globale Noorden, zijn bepaald niet de eerste slachtoffers die de klimaatvernietiging maakt! Sterker nog, we zijn hier nog lang geen slachtoffers. Althans, de mensen niet. Over niet-menselijke dieren ga ik een andere keer nog eens door. Lees verder

Een leven is geen bezit – voor radicale dierenrechtenstrijd!

Dit artikel verscheen reeds op Konfrontatie

Dagelijks zie ik beelden van een of andere vorm van dierenmishandeling. Varkens en koeien in stallen met stront, tussen stangen geklemd, mank, uiers tot op de bodem, staarten afgebrand… Dagelijks zie ik dieren in laboratoria met allerlei apparaten aan zich bevestigd het uitschreeuwen van paniek en pijn. Dagelijks komen beelden voorbij van stalbranden, bosbranden, trucks in de fik, verkoolde lijken. Dagelijks beren, apen, katten, honden, vogels en nog veel meer verschillende dieren in kooien voor hun gal, hun poep, voor ons vermaak. Beelden van ganzen en eenden die dwanggevoerd worden om hun zieke lever als foie gras te verkopen. De makers en verspreiders van die beelden zeggen ons heel terecht: Stop dit! Ok. Laten we dat dan doen. Zelf.

Lees verder

Geweld of geen geweld? De vraag mag niet eens gesteld!

Als er ergens een beweging is waar de discussie over geweld veel gevoerd wordt, is het wel de ‘linkse beweging’. Dat is even een verzamelterm, maar je snapt. Van de kraakbeweging in de jaren tachtig tot de klimaatbeweging van nu: over het gebruik van geweld wordt nagedacht, gesproken, gedebatteerd, lange stukken geschreven en heel wat meningen geventileerd op sociale media, in podcasts, op straat. Waar niet?

Nou, in Pakhuis De Zwijger.

Lezenswaardig boek!

Lezenswaardig boek!

Gisteren werd er een debat ‘Moreel beraad over het klimaat’ over ‘de prijs die men bereid is om te betalen voor radicale acties om klimaatrechtvaardigheid af te dwingen’ afgeblazen door Pakhuis De Zwijger. Dat debat was georganiseerd door Progressief Café, een onafhankelijk politiek platform. Reden: de aankondiging wekte de indruk dat de insteek zou zijn dat het gebruik van geweld op voorhand als acceptabel zou worden gepresenteerd en het vooral zou gaan over het hoe en wanneer.
“Is vreedzaam protest wel genoeg, of zou het gebruik van geweld, dan wel tegen objecten, dan wel tegen personen, heroverwogen moeten worden?” Oké, je kan het erover hebben of dat nu zo handig geformuleerd was, maar dat is dan ook alles. Een storm in een glas water, als je het mij vraagt.

Lees verder

Ter verdediging van de aarde

De veroorzakers van klimaatverandering zijn niet vreedzaam, niet geweldloos. Hun politielegers ook niet. En wij?

We zitten midden in de voltrekking van een klimaatcatastrofe. De ene na de andere actie schreeuwt om aandacht voor de ramp die met zevenmijls laarzen op ons afstevent met bosbranden, droogte, overstromingen en orkanen. En dan moeten we het hebben over actiemiddelen? Of wat lijm of ketchup tegen het glas op een schilderij nou echt nodig is? Dan moeten we het hebben over hoe legaal een demonstratie is en of degenen die ertoe oproepen zich schuldig maken aan opruiing?

Hou toch op, zeg! De vraag of de oproep om de A12 te blokkeren wel legaal was, heeft me geen moment bezig gehouden toen ik die oproep verspreidde. De arrestatie van mijzelf en zeven anderen voor het verspreiden van die oproep is en blijft natuurlijk een schandaal, maar ik ga me niet zitten verdedigen en uitputten in uitleg dat het toch zou moeten mogen. Dat doen advocaten maar. We moeten in de aanval. Repressie zal het antwoord zijn. Welkom in de 21e eeuw. Maar dat is dus al heel lang zo. Wereldwijd worden klimaatactivisten en bosbeschermers vermoord. Wereldwijd slaat de politie erop los, gebruikt traangas, pepperspray en wapenstok om voor multinationale vervuilers de weg vrij te maken. Een dagje cel is er niets bij.

Lees verder

HAAL FOIE GRAS VAN HET MENU!

Foto: de eerste demonstratie in Utrecht, 16 april 2022

“Haal foie gras van het menu!” Zo luidt een van de leuzen die geroepen worden bij demonstraties en acties van Active For Justice rond restaurants die dit product nog verkopen.

Hoewel, ‘product’? Om te beginnen…

Het wordt tijd dat de opbrengst van dierenleed niet meer ‘product’ wordt genoemd. Dieren zijn geen product. Wanneer mensen dat eens in hun botte kop weten te planten, zijn we misschien eens af van de eindeloze discussies over de vrije wil van mensen waaraan voorrang verleend wordt.
Het wordt tijd dat mensen beseffen dat wij allen ook dieren zijn en we niet meer zijn dan een sprekende aap die zijn handen wat beter kan gebruiken en erin geslaagd is om van alles uit te vinden waar de aarde van naar de knoppen gaat.
Het wordt tijd dat de houding van mensen tegenover onze niet sprekende mededieren radicaal verandert.

Lees verder

‘Omvolking’? Goed idee!

Eerder verschenen op Konfrontatie

Ach en wee, wat komen er toch een hoop vluchtelingen bij! Voor je het weet zijn we ‘omgevolkt’ zie ik alweer geroepen worden door fascistisch tuig, het noemen van hun namen niet waardig, op een ‘sociaal’ medium als Twitter.

Er is de laatste tijd regelmatig van overheidswege menig duit in het zakje van deze complottheorie gedaan, onder andere door vluchtelingen zogenaamd vrijwillig te dwingen bij het aanmeldcentrum Ter Apel op straat te laten slapen. Stuur de media erop af, dan kan iedereen zien dat ‘we het niet aankunnen’. Zo worden de vluchtelingen die buiten slapen gebruikt voor het aanwakkeren van racisme en ja hoor, daar kwam de eerste fascistische organisatie al demonstreren bij Ter Apel…

Lees verder

Afscheid van Krapuul

CW / TW Screenshots onderaan: validistisch taalgebruik

Met ingang van 8 juli heb ik besloten op te stappen als auteur bij de website Krapuul. Die beslissing kwam na een botsing met een van de redactieleden, Pyt, op twitter. Al langer sluimerde er wat onvrede naar aanleiding van tweets en/of artikelen van redactieleden, waar ik het niet mee eens was. Wilde ik nog wel auteur zijn op hun website? Het besluit om eerdere fundamentele meningsverschillen te laten voor wat ze waren, met een onuitgesproken ‘agree to disagree’, is als ik erop terugkijk vooral uitstel van het onvermijdelijke geweest.

Lees verder