HAAL FOIE GRAS VAN HET MENU!

Foto: de eerste demonstratie in Utrecht, 16 april 2022

“Haal foie gras van het menu!” Zo luidt een van de leuzen die geroepen worden bij demonstraties en acties van Active For Justice rond restaurants die dit product nog verkopen.

Hoewel, ‘product’? Om te beginnen…

Het wordt tijd dat de opbrengst van dierenleed niet meer ‘product’ wordt genoemd. Dieren zijn geen product. Wanneer mensen dat eens in hun botte kop weten te planten, zijn we misschien eens af van de eindeloze discussies over de vrije wil van mensen waaraan voorrang verleend wordt.
Het wordt tijd dat mensen beseffen dat wij allen ook dieren zijn en we niet meer zijn dan een sprekende aap die zijn handen wat beter kan gebruiken en erin geslaagd is om van alles uit te vinden waar de aarde van naar de knoppen gaat.
Het wordt tijd dat de houding van mensen tegenover onze niet sprekende mededieren radicaal verandert.
Voor wat betreft dierenrechten slaat Active For Justice met de campagne tegen foie gras alvast een aardige deuk in de spreekwoordelijke pak boter. Al twaalf restaurants in Amersfoort, Amsterdam en Utrecht zijn gestopt met de verkoop van foie gras. Of dat nu is uit eigen inzicht of uit vrees voor (meer) acties maakt niet uit. Maar gut o gut, moet daar zo’n drama van worden gemaakt? Prima. Ik pak even mijn fileertoetsenbord.

De eigenaresse van Bistronome Des Arts in Utrecht doet alsof Active For Justice haar met een trechter hun wil door de strot heeft gedrukt. Deze restauranthoudster, die na een e-mail, een brief, en ettelijke demonstraties op de stoep tot afgelopen zaterdag categorisch bleef weigeren om foie gras van het menu te halen, vindt dat ze in haar vrijheid wordt beperkt nu ze geen foie gras meer verkoopt omdat ze zich “niet meer veilig voelt”. Ze vindt ook dat mensen de vrije keus moeten hebben om te eten wat ze willen: “Wie ben ik om het te verbieden, zolang het bij wet is toegestaan?” Ze komt niet op het idee dat je ook gewoon die rotzooi niet kunt verkopen, daar verbied je niks mee. Maar ergens lijkt ze toch iets te begrijpen: “Deze demonstranten verdierlijken mensen en vermenselijken dieren.” Ziehier de kern van antispeciësisme: de mens is ook een dier en alle dieren zijn gelijk. Het is weliswaar wat onhandig uitgedrukt, maar toch.

Over de wet nog even dit: het gegeven dat het in dit land verboden is om ganzen en eenden te dwangvoeren om hun lever ziek te maken, zegt natuurlijk wel iets. Een verbod zou alleen niet nodig moeten zijn. Zoiets doe je gewoon niet. Bovendien zeggen wetten niet zoveel. Dierenmishandeling is strafbaar. Kijk in de agrarische industrie die boerenbedrijf heet en je weet dat de wet een selectieve wassen neus is.
Maar begrijp ik het nu goed dat restaurants in dit land een verbod op het aanschaffen en verkopen van foie gras willen omdat ze uit zichzelf geen moreel kompas hebben? En beschouwen ze in tegenstelling tot een wettelijk verbod de herhaalde oproep om er zonder wetgeving uit eigen beweging mee te stoppen als terreur?! En hoezo begrijpt mevrouw Bistronome niet dat er ook nog zoiets is als de (niet) vrije keuze van de ganzen en eenden in de draadgazen krappe kooien die meermalen per dag een buis van 25 centimeter in hun keel geduwd krijgen om de krop met een vettige substantie te vullen? Hebben zij daarvoor gekozen? Of kunnen ze hun snavel dichthouden en zeggen: “Nee, dank u. En ik wil graag naar buiten nu en grazen in een weiland en opvliegen, kan dat?” Zij hebben geen keuze.

De eigenaresse van Bistronome Des Arts kruipt graag in de slachtofferrol. Dan hoeven we het niet meer over de ganzen en de eenden te hebben. Ach en wee, het restaurant werd een paar uur bezet door een enorme mensenmassa van maar liefst zes personen waarvan vier met lockons die op de grond zaten. Toegegeven, leuk is dat niet. Dat is ook niet de bedoeling. Maar de bezetters doen dit ook niet voor hun lol. Die weten dat ze na afloop zelf in een hok belanden dat politiecel heet.
Terrorisme, zegt ze. Bang voor haar veiligheid en die van haar zoontje van 11, zegt ze. Maar er is niemand een haar gekrenkt door activisten in dat restaurant. Er is geen reden voor angst. Hooguit irritatie. Het is je kind gebruiken om je gelijk te halen. Dat is triest voor dat kind, zonder meer. Je zal maar door je moeder als schild worden gebruikt om kritiek te weren. En gevaar? Niet aanwezig. Wat gevaar wel is? Vraag het een vluchtelingenkind. Dan weet je het.

De houding van deze uitbaatster verbaast me echter niks, want de terreur uitgeoefend op ganzen en eenden interesseert haar ook al geen zier. En nu de door haar eerst zo ongewenste publiciteit er dan toch is: uitbuiten maar! Helaas is deze houding van mevrouw Ik-Heb-Recht-Om-Dieren-Te-Laten-Martelen-Voor-Mijn-Menukaart typerend voor de houding van een groot deel van de mensheid die vindt dat dieren hier op aarde zijn om ons op allerlei manieren te dienen: als mishandeld en vermoord voedsel, kledingstuk, tas, schoenen, meubilair, vermaak, testobject, sportattribuut. Ik vergeet vast nog iets, want de wreedheid van mensen die ervoor kiezen dit soort dingen te doen is grenzeloos.

We leven in een maatschappij waarin voldoende alternatieven voorhanden zijn. De dieren zijn niet ons bezit en we hebben geen industrieel georganiseerd dierenleed nodig in onze welvarende westerse samenleving waar supermarktschappen vol plantaardige alternatieven liggen. Ook voor foie gras bestaat al een naar verluid zeer smakelijk veganistisch alternatief. Voor wie foie gras wil blijven verkopen: lever er een ober met een stang van 25 centimeter bij om het de klanten door de strot te duwen. Dan ben je tenminste eerlijk.

Intussen struikelt de pers over elkaar rond dit onderwerp. De onzin die hier en daar wordt verkocht, de hetzerige toon bij sommigen in de richting van activisten is maar al te bekend. Maar het maakt niet uit. Er wordt online op social media, in kranten en op televisie gesproken over foie gras waar het jarenlang stil is geweest. Dit gaat niet meer de doofpot in. Laat het een waarschuwing zijn voor wie het nog verkoopt.
En nu doorpakken! Meer en meer mensen sluiten zich aan bij de campagne. Ook in restaurants zijn er medewerkers die de discussie aanzwengelen. Foie gras staat nu niet meer alleen op het menu van een restaurant maar ook op de kaart van het collectief bewustzijn.

Vooralsnog maakt dat geen einde aan de smerige praktijken in met name Frankrijk waar foie gras tot cultureel erfgoed verklaard is, maar ook daar zit beweging in. Zo loopt er een petitie van L214 om foie gras te verbieden. Als buiten Frankrijk de druk toeneemt en steeds meer restaurants de keuze maken om alvast dit stukje dierenleed van het menu te halen, stort die hele industrie vanzelf een keer in. Geen vraag. Geen aanbod. Laat de dierenbeulen failliet gaan. Dat er nog vele mogen volgen!

Meehelpen? Er is op 11 februari weer een actie in Haarlem tegen foie gras. Verzamelen om 17:30 op het Stationsplein aldaar.

Joke Kaviaar, 24 januari 2023

Opruiing By Proxy

Als de staat mensen laat ontvoeren omdat ze oproepen tot een demonstratieve actie, dan is er maar een antwoord mogelijk: de oproep elk individueel verder verspreiden. Niet alleen retweeten, boosten, sharen en dat soort dingen, maar copy paste zelf herhalen. Waarom: om duidelijk te maken dat vele mensen actief oproepen.

Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat een van de activisten van Extinction Rebellion gisteren na het naar school brengen van zijn kinderen van straat is gerukt, zogenaamd wegens ‘opruiing’. Laat ik dit zeggen: de opruiers zijn degenen die dit gedaan hebben. Wil je helpen bekendmaken dat op 28 januari de A12 in Den Haag zal worden geblokkeerd, dan moet je vooral degenen die daartoe oproepen gaan arresteren en in de cel gooien. Dat is dan ook wat onze boodschap moet zijn. Openbaar Ministerie, bedankt! Politie, bedankt! Jullie helpen de blokkade nog groter maken.

BLOKKEER OP 28 JANUARI DE A12 IN DEN HAAG.

Zo. Ik heb het gezegd.

Herinneren jullie je deze nog? Een Friezin riep op om de komst van bussen van Kick Out Zwarte Piet op de snelweg te blokkeren. Het was november 2017 en het beviel deze extreem rechtse schreeuwlelijk niet dat er een demonstratie zou gaan plaatsvinden in Dokkum. Aan de oproep werd gehoor gegeven door een bende fascistoïde agressievelingen. Zonder enige voorzorgen voor het verkeer, en al helemaal niet voor de inzittenden van die bussen, werd overgegaan tot een plotseling stilzetten van al het verkeer op de snelweg A7. Daar raasde het verkeer met minstens 100 kilometer per uur overheen. Geen enkele poging om dodelijke ongevallen te voorkomen. De demonstratie ging niet door.
Ik kan me niet herinneren dat deze Friezin van straat werd getrokken wegens opruiing. Ja, ze is wel vervolgd maar dan wel met alle egards en tegenzin van politie en justitie. Of mevrouw even op het bureau wilde komen praten…

Het grote contrast tussen de behandeling van allerlei racistisch tuig, klimaat kapotmakende agrarische industriëlen incluis, dat te pas en te onpas gevaarlijke toeren op niet van tevoren aangegeven snelwegen uithaalt, en de behandeling van klimaatactivisten die zorgvuldig op dag, tijd en plek aangekondigde blokkades houden op wegen die in steden liggen waar het verkeer een stuk minder hard rijdt, is meer dan opvallend. Let wel: demonstraties, die horen op straat, en niet op de stoep!
Wat hier telkens weer gebeurt, zegt ons:
De staat stuurt zijn tot de tanden toe bewapende waakhonden af op al wie zegt dat er moet worden gestopt met olie, kolen, kernenergie, stikstofuitstoot, boskap en meer van die smeerbende.
De staat laat degenen die zulke vervuiling verdedigen, voorzetten, vermeerderen, bepleiten en bevechten het liefst zo veel mogelijk hun gang gaan. Daar wordt hooguit wat ondernomen als het de heilige openbare orde bedreigt en daar is dan heel wat voor nodig.
Wat het mij in elk geval telkens weer zegt: Deze planeet heeft meer, en ook hardere, verdediging nodig.

Klimaatactivisten vechten tegen heel wat tegenstanders die de status quo van de opwarming van de aarde willen handhaven en door laten gaan. Daar is geld mee gemoeid, daar zijn gedeelde belangen. En nog iets: daar zijn binnenkort provinciale staten verkiezingen!
Lobby, achterkamertjes geklets, handen schudden en schouderklopjes. Een ieder die enige industrie vertegenwoordigt, van dierenbeul tot vliegveldbaas, van staalmagnaat tot oliebaron, van kolengraver tot kernenergieleverancier, van importeur van regenwoudvernietiging tot exporteur van levende wezens in kratten en kooien: ze hebben de sympathie van de politiek. Ze zijn de kapitalistische ruggengraat van de ecocide.

WE ZITTEN DIT JAAR AL OP 1,5 PROCENT OPWARMING

Gelezen? En nu?

Terwijl ik dit schrijf zit een groep mensen van Kappen Met Kolen actie te voeren bij Tata steel. Kappen Met Kolen zit ook regelmatig op sporen waar treinen over rijden en belemmeren het vervoer van die kolen dan een hele dag. Nu zitten ze bij het kantoor van Tata op de stoep.
Vorige week werd door een enorme massa mensen strijd geleverd rond het dorp Lutzerath in Duitsland. Ze werden met veel politiegeweld verjaagd. Acties gingen daarna door bij RWE, het bedrijf dat die bruinkoolmijn daar heeft en de aarde verder uitgraaft.
In de VS werd afgelopen week een bosbeschermer, Tortuguita, vermoord door de politie. Diezelfde politie wil en is al begonnen met bos te laten kappen voor ‘Cop City’.
Al veel langer vinden er overal ter wereld moordpartijen plaats die – vaak inheemse – land- en bosbeschermers treft, daar hoor je hier vrijwel nooit wat over.
Het is teveel om op te noemen en we moeten ervoor waken pas wakker te worden als we hier in Neederland met repressie te maken krijgen.

DAN MAAR BRANDENDE AUTOBANDEN OP DE WEG?

Nou nee. Dat is niet zo goed voor het klimaat. Wat je gaat doen, moet je verder natuurlijk zelf weten. Maar van XR massa-acties tot de verdediging van het bos in Amelisweerd, van kolentrein blokkades tot het leeg laten lopen van banden van SUV’s en alles wat daartussen zit of nog verder gaat: er is altijd wat te doen. Op zijn minst het verspreiden van een door de staat verboden oproep:

BLOKKEER OP 28 JANUARI DE A12 IN DEN HAAG.

Dat elke vorm van repressie maar met meer actie mag worden beantwoord!

Joke Kaviaar, 20 januari 2023

Wil de echte dief nu opstaan?

Dit artikel verscheen reeds op Konfrontatie.

Heb je ook wel eens in de winkel gelopen, de kosten van je boodschappen optellend en vergelijkend met het geld dat je nog in je portemonnee hebt? Je wilt tenslotte niet iets terug moeten leggen bij de kassa. Al die mensen die dan kijken. Alsof jij het bent die je moet schamen. (spoiler alert: dat ben je niet!) Je zult dan ook wel eens gedacht hebben: wat als ik het nou gewoon in mijn tas stop? En misschien heb je dat ook wel eens gedaan.

Dinsdag 13 december, ook wel bekend als internationale ACAB dag, schijnt nu uitgeroepen te zijn tot Internationale Winkeldiefstaldag. En zoals met zoveel van die speciale dagen doemt meteen de vraag op: is het niet elke dag internationale winkeldiefstaldag?

Voor veel mensen wel. Want de keuze tussen het betalen van de energierekening, de huur, de zorgverzekering en de boodschappen hoort niet te bestaan maar is er toch. Er rest veel mensen daarom geen andere keuze dan in het levensonderhoud te voorzien op een manier die niet wettelijk is toegestaan. Dat betekent dus zonder betalen deze of gene kapitalistische uitbuiterij verlaten en dat is noodweer, rechtmatig en rechtvaardig. Hun wetten zijn de onze niet. Immers, CEO’s en aandeelhouders van grote multinationals krijgen van het stelen uit onze zakken geen genoeg en gaan ongemoeid. De belastingdienst van de staat doet er nog een schepje bovenop. En tot slot horen we maar al te vaak het mantra dat we dan maar meer moeten gaan werken.
Maar meer werken biedt geen oplossing. Menigeen belandt in de armoedeval omdat toeslagen ineens niet meer worden verstrekt. En dat is nog maar een van de vele problemen waar je tegen aanloopt terwijl je geen tijd meer over hebt om het gevecht aan te gaan als je moe van een dag werken thuis komt. De huidige inflatie is zo’n probleem. Dus waarom zou je je rot werken voor precies die bedrijven die een loon betalen dat meer op een fooi lijkt, en die om de eigen zakken nog een keer te spekken hun ‘klanten’ rekeningen sturen waar mensen vroeg of laat van omvallen?

Het is dit kapitalistische systeem dat belang heeft bij mensen die alleen nog maar bezig zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. Ploeteren zul je. Werken voor degene die je links of rechts berooft. Werken als oplossing voor onze problemen is een verrotte wortel die ons wordt voorgehouden. Er zijn zelfs mensen die wordt gezegd dat ze blij mogen zijn dat ze ‘mogen’ werken: migranten, vluchtelingen, mensen die het laagst op de sociale en economische ladder staan en daar het smerigste en slechtst betaalde werk doen. Arbeidsmigranten worden nog eens dubbel gepakt door hen te huisvesten onder abominabele omstandigheden en de ‘huur’ van het schamele loon voor vies en gevaarlijk werk af te trekken, zodat er nauwelijks wat over blijft. Geen werk, geen woning. Rechteloosheid is troef. Verdeel en heers politiek doet de rest. Werken zul je, en de schuld van je problemen geven aan je Turkse buren, de vluchtelingen in het AZC in je dorp, de statushouders die op gezinshereniging wachten, want zij zijn degenen die ‘je baan afpakken’.

Door mensen tegen elkaar uit te spelen en afhankelijk te maken van liefdadigheid, worden we allemaal machteloos gemaakt. Of het nu over huisvesting gaat of over werk of uitkeringen: het is niet de bedoeling dat we inzien bij wie we wel moeten zijn. Kapitalisten en staat willen niet dat we de handen ineen slaan. Ze willen dat we naar onderen trappen en niet naar boven. Winkeldiefstal is zo’n voorbeeld van naar boven trappen. Het is niets anders dan DIY zorg voor jezelf en voor elkaar. Wie huur niet betaalt, wordt ontruimd. Wie energie niet betaalt, wordt vroeg of laat afgesloten. Wie zorgkosten niet betaalt, heeft een probleem wanneer ernstige ziekte of ongeluk zich aandient. Winkeldiefstal is vaak de enige manier om het geld, in natura, terug te halen waar het zit, net zoals dat kraken de enige en meest directe manier is om aan een dak boven je hoofd te komen.

Wie niet eet, kan niet leven. Winkeldiefstal mag dan, net als kraken, volgens de wet illegaal zijn, maar het is niets anders dan het delen van welvaart, tegen de zin in van diegenen die wel bezit hebben en er zoveel van hebben dat ze fooien uit kunnen delen aan anderen onder het mom van loon voor gedane arbeid. Dat is per definitie uitbuiting. Het kan niet vaak genoeg gezegd. Wat in de wet benoemd wordt als legaal of illegaal, is geen maatstaf voor wat rechtvaardig is. Zo was bijvoorbeeld slavernij tot 1873 legaal en waren het de ‘eigenaren’ van tot slaaf gemaakten die bij het afschaffen van de slavernij werden gecompenseerd. Nazaten van tot slaaf gemaakten kregen tot nu toe geen compensatie. Dus de wet en degenen die deze handhaven? Die zeggen niks over wat noodzakelijk is. De wet is er voor de bescherming van het bezit van de rijken en de machtigen. Dat is altijd al zo geweest.

Als argument tegen mensen die genoodzaakt zijn tot winkeldiefstal over te gaan wordt nogal eens gezegd dat winkelketens hun verlies doorrekenen aan de klant. Ook dat is weer een typisch geval van verdeel en heers. Maar is het eigenlijk wel zo en hoe groot is dat percentage? Alles wordt sowieso de hele tijd duurder gemaakt. Marktwerking, zeggen ze dan. Inflatie hoort bij het kapitalisme zoals de dag bij de nacht. Die wordt niet veroorzaakt door mensen die wat van die megawinsten terugpakken door middel van onteigening in de winkel. Maar voor wie er toch mee zit, is het delen van de buit het mooiste gebaar dat mensen na een dagje proletarisch winkelen kunnen doen!
Let wel: het zijn vaak migranten / mensen met een migratie-achtergrond voor wie veel op het spel staat indien ze zich aan enige vorm van rechtvaardige onteigening zouden moeten wagen. Het racisme is aan alle kanten institutioneel, zoals je kunt zien. Zij zijn de eerste die door het racistische strafrechtsysteem (langer) de cel in gaan of het land worden uitgezet als ze ook maar een enkel brood niet betalen en ermee naar buiten lopen. Witte en gedocumenteerde personen hebben dus zelfs als ze gepakt worden nog privilege. Dat is schandalig, maar privilege kan ook worden ingezet om de vruchten ervan te delen met mensen die het niet hebben. Dus: heb je zelf niks nodig of heb je over? Dan deel je het toch uit op straat als een moderne Robin Hood? Of ergens buiten zetten met een bordje erbij: Neem mee! Gratis! En dat is geen liefdadigheid. Dat is solidariteit.

Dan ga je toch naar de voedselbank? Hoor ik menig gezagsgetrouwe al roepen. Maar hoewel voedselbanken ongetwijfeld goedbedoelde initiatieven zijn, ze reduceren de have-nots tot mensen die niks te kiezen en niks te zeggen hebben. Ze leveren wat grote winkelketens bereid zijn weg te geven omdat het (bijna) over de datum is. Die winkelketens kloppen zich vervolgens op de borst met voedsel wat anders, liefst nog overgoten met bleekmiddel, in de container zou zijn gegooid. En zelfs skippen ofwel dumpster diven is in juridische zin nogal eens aangeduid als diefstal. Maar het is natuurlijk de verspilling die net als het bezit zelf diefstal is! En dat kun je niet witwassen door ook eens wat aan de voedselbank te doneren.

Het kan zijn dat je dit leest en denkt: ik hoef dat niet te doen, dit gaat niet over mij. Wees blij en laat je solidariteit zien met mensen die je in de winkel iets in de zak ziet steken. Je hebt het niet gezien. Je wilt toch niet iemand laten oppakken die thuis misschien wel hongerige kinderen heeft of die helemaal geen thuis heeft? Die mensen komen dan alleen maar nog meer in de problemen door boetes en gevangenisstraffen. Dus lever nooit iemand uit aan de politie. Want de politie, die is er om de echte dieven te beschermen. En het is niet voor niets ook nog ACAB dag op 13 december.

Joke Kaviaar, 13 december 2022

Requiem voor een planeet: don’t shoot the messenger!

Dit artikel verscheen eerder op Konfrontatie.

Waar zullen de gedachten zijn geweest van die mensen die in het concertgebouw in Amsterdam naar het Requiem van Verdi zaten te luisteren? Zo’n muziekstuk is een begrafenismis. Wie was er dood?

Maar nee, naar het concertgebouw gaan om naar zo’n stuk te luisteren heeft niet perse direct iets met rouw te maken. Wellicht pinkt hier en daar een bezoeker een traantje weg over een kort geleden overleden persoon. Wellicht raakt iemand ontroerd door de muziek. Het is in elk geval wel hoge kunst en van hoge kunst moet je afblijven. Toch? Is er wat stuk dan?

“Sorry, dit is een noodgeval!” Lees verder

Slopen, dat ‘draagvlak’!

Dit artikel verscheen reeds op Konfrontatie.

Wil je iets veranderen? Dan ‘moet er wel draagvlak voor zijn’. Klinkt redelijk, toch? Of niet? In de praktijk betekent dit: wie geld heeft en de meeste machtsmiddelen heeft, krijgt alles voor elkaar. Het is het recht van de sterkste. Met democratie, zoals voorgewend door de machthebbers in dit land die het argument ‘draagvlak’ als instrument gebruiken om reeds gepland beleid uit te kunnen te voeren, heeft het niets te maken.

Er is ook een andere kant aan die fameuze medaille: ‘we worden niet gehoord’. Dit wordt telkens weer geroepen door allerlei extreem rechts volk en aanklevende groepen en organisaties. Mensen die geen AZC in hun buurt willen. Agrarische bedrijven in de moordindustrie die veehouderij heet die er maar niet mee op willen houden. Complotdenkers. Maar laten zij nou net degenen zijn die we voortdurend horen toeteren door de megafoon van politiek en pers en die vervolgens voor hun eigen belangen in samenwerking met de staat een ‘draagvlak’ bouwen op terreur en de steun van fascistische politici in de Tweede Kamer zoals PVV, FvD, JA21, BBB. Over rechtse partijen als VVD en CDA hebben we het dan nog niets eens gehad, en over die hele bende die daar dan weer op hun beurt tegenaan schurkt evenmin. Uiteindelijk spelen ze allemaal hetzelfde spel.

Kort gezegd: ‘draagvlak’ is er voor de Calimero’s aan de rechterflank van de samenleving. Het bouwen van ‘draagvlak’ is instrumenteel en ‘draagvlak’ is er alleen als de regering het wil en zo organiseert. ‘Draagvlak’ is niet iets dat vanzelf ontstaat. Het heeft niks te maken met een vermeende meerderheid. ‘Draagvlak’ is er voor beleid waarnaar gestreefd wordt, het wordt gemaakt. Selectief. Voor zaken die de overheid niet wil zal er nooit een ‘draagvlak’ komen omdat ze het op voorhand ondermijnen. Lees verder

“Maar we zijn geen racisten hoor!”

TW/CW racisme/seksisme in geciteerd taalgebr**k.

Hoera! In Albergen, gemeente Tubbergen is Landhotel ‘t Elshuys in Albergen gekocht door het COA. Van staatswege is namelijk bepaald dat het een AZC moet worden dus er hoeven geen vluchtelingen meer op straat te slapen. Toch?

Nou nou, goed hoor! Gemeenten doen uit eigen beweging niks en willen alleen Oekraïense vluchtelingen opvangen. Van Den Burg die over detentie en deportaties gaat vindt dat dan wel weer best, maar het mag jammer genoeg niet. Nou, dan maar zo, met dwang van bovenaf. Het is het ultieme recept voor een nieuwe golf vreemdelingenhaat op de niet aflatende stroom bagger van racisme, fascisme en xenofobie. Een stroom die is veroorzaakt door de vele verrijk-jezelf-en-laat-de-rest-stikken regeringen van Rutte op rij die vluchtelingen telkens weer in verband brengen met problemen die door die regeringen zelf zijn veroorzaakt.

Lees verder

Een No Border Camp om grenzen te slechten

Dit artikel verscheen in Buiten De Orde #2, 2022. Het No Border Camp is inmiddels aanstaande en vindt plaats in Rotterdam. Hou vanaf maandag 8 augustus om 10 uur de No Border Camp website in de gaten voor de locatie.

Abolish Frontex als speerpunt, maar er is meer.

Van 8 tot 14 augustus vindt op een nader te bepalen plaats in Neederland weer een No Border Camp plaats. Het No Border Camp draagt als motto ‘Abolish Frontex’, naar de internationale campagne die momenteel loopt tegen dit Europees Grensagentschap dat onder andere medeverantwoordelijk is voor vele pushbacks in de Middellandse Zee: het terugduwen van boten waarop vluchtelingen zitten, terug naar Libië vaak. Of: een enkele reis verdrinkingsdood.

De koppen bij elkaar steken

Lees verder

Roze schaamte – Laat ze niet lopen!

Anders dan in 2017 in Rotterdam, liep dit jaar 2022 in Amsterdam de extreem rechtse groepering De Roze Leeuw niet mee in de Pride Walk. Dat is een overwinning op extreem rechts, op transhaat, op de geïnternaliseerde homohaat, het racisme en de Moslimhaat van de Roze Leeuw.

In 2017 moest er nog om gevochten worden. De Roze Leeuw, vroeger bekend als de Dutch Gayservatives, opgericht door leden van Leefbaar Rotterdam, liep toen voorop in de Pride Walk en werd er geflankeerd door Pegida die hen tijdens de Pride kwam steunen. Er kwam vooraf protest tegen maar de organisatie trok zich er niks van aan en liet de nationalistische homo’s zelfs voorop lopen. Daar kwam een konfrontatie van. Olave Basabose schreef dit erover op de website van Doorbraak:
“Een transfobische politieke groepering, ongehinderd, gefaciliteerd door de politie, heeft de Rotterdam Pride geleid vandaag. En het intersectionele blok, een stem voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid, solidariteit, anti-racisme, anti-seksisme, anti-haat en anti-uitsluiting, die werd door de politie geslagen, geduwd, bedreigd, geïntimideerd, belemmerd en in essentie gecontroleerd.”

Lees verder

‘Omvolking’? Goed idee!

Eerder verschenen op Konfrontatie

Ach en wee, wat komen er toch een hoop vluchtelingen bij! Voor je het weet zijn we ‘omgevolkt’ zie ik alweer geroepen worden door fascistisch tuig, het noemen van hun namen niet waardig, op een ‘sociaal’ medium als Twitter.

Er is de laatste tijd regelmatig van overheidswege menig duit in het zakje van deze complottheorie gedaan, onder andere door vluchtelingen zogenaamd vrijwillig te dwingen bij het aanmeldcentrum Ter Apel op straat te laten slapen. Stuur de media erop af, dan kan iedereen zien dat ‘we het niet aankunnen’. Zo worden de vluchtelingen die buiten slapen gebruikt voor het aanwakkeren van racisme en ja hoor, daar kwam de eerste fascistische organisatie al demonstreren bij Ter Apel…

Lees verder